Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Pozor na zveřejňování, za rok už hrozí sankce

Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. vstoupil v účinnost 1. 7. 2016. Od tohoto dne mají všechny státní či veřejnoprávní instituce, právnické osoby, státní podniky a další instituce definované tímto zákonem povinnost zveřejňovat nově uzavřené smlouvy s plněním nad 50 tisíc Kč bez DPH. Při nezveřejnění těchto smluv nehrozily do teď žádné sankce. To se ale od 1. 7. 2017 změní.
V současné chvíli probíhá zveřejňování smluv na portále https://smlouvy.gov.cz/, kde každý den přibydou desítky smluv. Subjekty nebo smluvní strany, kterých se zveřejňování týká, si ale od 1. 7. 2017 musí dát pozor. Po roce, kdy  zákon o registru smluv nabyl účinnosti, se použijí ustanovení o následcích neboli sankcích při neuveřejnění smlouvy a o zrušení smlouvy. Podle těchto ustanovení při neuveřejnění smlouvy, která dle zákona do 30 dnů uveřejněna být musí, nenabyde tato smlouva účinnosti. Nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je zrušena od počátku.
 
Systém GINIS řeší celý proces přípravy, schvalování a zveřejňování komplexně, důsledně, s minimalizací rizika chyb a naopak s maximálním uživatelským komfortem. Využívá k tomu komplexní řešení zveřejňování, které zahrnuje nejen vlastní zveřejnění, ale také OCR nástroj, anonymizaci a provázanost s dalšími moduly systému. 
 
Související články:
 

judge-gavel-1461998753I40.jpg

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr