Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Registr přestupků je spuštěn. Uživatelé se mohou připojit přímo z GINISu.

Od začátku října mají správní úřady povinnost zapisovat/lustrovat zákonem specifikované přestupky do Informačního systému evidence přestupků (ISEP). Uživatelé GINISu tak mohou činit přímo ze ze svých aplikací, bez nutnosti využívat Czechpoint.
Díky vzniku nových funkcionalit v GINISu mají jeho uživatelé možnost načíst z Centrální evidence přestupků evidované přestupky příslušné osoby. Po nabytí právní moci rozhodnutí bude naopak možné zapsat do této evidence údaje o novém přestupku. Uživatelé se k centrálnímu registru mohou připojit prostřednictvím modulů Přestupkové řízení (PRR), Městská policie (PRM) a Správní řízení (SPR).

Nově vzniklá databáze by měla poskytnout lepší přehled o recidivistech, a to právě díky sdílení informací mezi orgány státní správy. Výtržníci nebo třeba drobní zloději mohou díky ní za opakované přestupky dostávat vyšší pokuty. K dispozici bude policii, soudcům, městským úřadům i dalším orgánům. Vkládání a prohlížení přestupků probíhá dvěma cestami, a to přes CzechPoint nebo napojením webových aplikací třetích stran.

Pro představení technického řešení napojení svého informačního systému na ISEP kontaktujte svého zástupce z obchodně-servisní sítě GORDIC.

prestupky.jpg
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr