Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Řešení GINIS Express ulehčuje práci školám a školkám

V modulu GINIS® Express DDP lze evidovat příjmy jako je školné, stravné, platba za družinu, kroužky nebo výlety. A to nejen z pohledu kalendářního, ale i školního roku. Některé školy a školky budou od nového školního roku tento modul využívat.
Novinkou v oblasti vývoje modulu GINIS® Express DDP je možnost implementace do poměrně specifického školského prostředí. I v oblasti školství mohou v průběhu roku vznikat různé druhy příjmů, jako jsou například školné, stravné, platba za družinu, kroužky, výlety a jiné. Vzniká tedy nutnost pro tyto příjmy vést evidenci, kterou je nutné spravovat, následně vykazovat a to nejen z účetního pohledu. 
 
Na evidenci příjmů lze tak nově nahlížet jak na běžný kalendářní rok, tak především na rok hospodářský, tedy od září do září resp. do června. Efektivnější je i možnost rozdělení žáků do jednotlivých tříd, s možností tyto třídy po uzávěrce školního roku převést na vyšší ročníky, případně jednotlivé žáky převádět z jedné třídy do druhé. Samotné předpisy a k nim náležící úhrady, lze zadávat hromadně během pár minut. V případě potřeby je pro rodiče možné připravit a vytisknout složenky, případně pravidelné platby, jako je například stravné, strhávat pomocí dávky SIPO. 
 
Každý žák disponuje vlastní kartou, na které se evidují všechny potřebné údaje, jako je jméno a příjmení, adresa bydliště, kontaktní adresa, telefon, kontakt na zákonného zástupce, email, telefon a další potřebné údaje. Jedna z částí karty je věnována poznámkám, kde lze evidovat další potřebné údaje, jako je platební morálka. Údaje o jednotlivých žácích jsou tak vždy k dohledání na jednom místě.

deti550.gif
Zdroj: http://www.renegadetribune.com/take-children-back/
 
Z karty lze poměrně rychle a jednoduše zjistit všechny poplatky, které jsou za daným žákem evidovány. Je možné na ně nahlížet i do minulosti. V jakémkoli příjmu je vždy k dispozici sledování salda jak z účetního, tak ze splátkového pohledu. V případě, že vznikne nedoplatek, je možné zahájit vymáhání. Z účetního pohledu lze využít automatického generování opravných položek.
 
Pracovníci, kteří s modulem pracují, pak mají možnost automatizovaného propojení na ostatní úlohy, jako je banka či pokladna. Jednotlivá propojení se mohou implementovat různými způsoby, přímo na míru uživateli. Propojení na účetnictví je realizováno na základě automatických předkontací, dávkou přímo do modulu GINIS® Express UCR. 
 
Všechny nové funkčnosti jsou pak podpořeny sadou standardních tiskových výstupů. Samotná činnost pracovníka zpracovávajícího jednotlivé operace je podpořena jednoduchými kontrolními chody tak, aby docházelo k co nejmenší chybovosti.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr