Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Tajemníci městských úřadů se v Nymburku věnovali zejména nové legislativě a dotačním možnostem

Ve dnech 15. – 17. května se v Nymburku uskutečnila XXXI. členská schůze a jarní celostátní seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ). Příspěvky v odborném programu této akce pojednávaly zejména o současné a připravované legislativě. Řešily se převážně otázky jako je zveřejňování smluv, eIDAS, Výzva 28 IROP nebo kybernetická bezpečnost. Akce se také zúčastnil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.
WP_20160517_09_33_03_Pro-jpg-(1).jpg
Otázky týkající se Zveřejňování  smluv a Výzvy 28 IROP vzbudily mezi účastníky velký zájem k diskuzi.

Společnost GORDIC, která byla partnerem této akce, reprezentoval její distributor BNSOFT. Jeho zástupci informovali účastníky konference o možnostech modernizace informačních systémů díky Výzvě 28, která byla vyhlášená MMR 20. dubna 2016. O finanční prostředky budou moci územně samosprávné celky i jejich příspěvkové organizace žádat až do 27. prosince 2017.
 
Dalším diskutovaným tématem bylo zveřejňování smluv. Koncem roku 2015 vyšel v platnost zákon zabývající se problematikou zveřejňování smluv, zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). GORDIC v této oblasti přichází s řešením pro obce či města, které mj. zahrnuje správu smluv v modulu SML – Evidence smluv resp. RKS (Podpora rozpočtového a kontrolního procesu ve veřejné správě), podporu anonymizace, integrovaný nástroj pro samotné odesílání smluv do registru, atd.  

800px-Nymburk,_west_view550.jpg
Setkání tajemníků proběhlo ve Středočeském kraji ve městě Nymburk. 
 
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr