Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

V GINIS není nutné čekat 24 hodin při ověření e-podpisů.

Práce s elektronickými podpisy (ale i značkami a nově i pečetěmi) stále vyvolává mnoho otázek, i když je používáme už mnoho let. Jednou z nich je otázka správného způsobu, jak takový podpis důvěryhodně nejen vytvořit, ale také poté ověřit. Certifikát, na základě něhož je e-podpis vytvořen, nemá totiž nekonečnou platnost. Jeho platnost může buď přirozeně vypršet, nebo může být také předčasně ukončena. A jádro pudla je v tom, jak platnost certifikátu důvěryhodně a jednoznačně zjistit.
image002.jpg
 
Běžný způsob spočívá v práci s tzv. seznamem zneplatněných certifikátů (CRL), který certifikační autority průběžně zveřejňují. Problém je ve slůvku „průběžně“, musí jej totiž zveřejňovat alespoň jednou za 24 hodin. Při ověření e-podpisu je proto nutné počkat na vydání aktuálního CRL, platného zpětně pro období, ve kterém se právě nacházíme. A toto čekání tedy může být v nejhorším případě až oněch 24 hodin. Co z toho plyne je zřejmé – časové prodlevy nejen při příjmu elektronických podání, ale stejné čekání i při potřebě odeslání dokumentu z organizace (nelze odeslat dokument z potenciálně neplatným podpisem). A s tím samozřejmě spojené nepříjemnosti například z nedodržení lhůt, které mohou mít i např. finanční dopady.
 
Toto vše poměrně elegantně řeší služba „online ověření stavu certifikátu“ (OCSP). V praxi to znamená, že uživatelé informačního systému, využívající OCSP, nebudou muset řešit časové prodlevy a nebudou muset odkládat další činnosti s dokumenty na pozdější dobu (až o oněch 24 hodin). Při vytvoření podepsaného dokumentu bude opět možné jeho okamžitého odeslání. Při příjmu elektronického podání nebude elektronický podpis bránit jeho okamžitému dalšímu zpracování, protože bude ihned zřejmé, jestli je dokument podepsán „platným“ podpisem.
 
Služba OSCP, sloužící pro on-line ověření platnosti vydaného certifikátu, je využívaná i v informačním systému GINIS.  Pokud budete chtít toto rozšíření využít a zrychlit tak Vaše interní procesy, obraťte se na svého distributora GORDIC, který Vás rád seznámí se způsobem využití služby OCSP.

image001.jpg

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr