Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

V Třešti mohou občané přes internet kontrolovat stav svých poplatků

Díky elektronické kartě poplatníka mohou navíc nově od července obyvatelé Třeště sledovat i počet vývozů své popelnice.
Když už občan platí poplatky, měl by mít o nich také přehled. To si řekli před časem radní v Třešti, když zavedli elektronickou kartu poplatníka. Lidé ji v téměř šestitisícovém městě mohou využívat od začátku letošního roku.

„K databázi poplatků se mohou občané připojit přes webové stránky Města Třešť. V informačním systému GINIS, který nám dodala jihlavská společnost Gordic, se kromě jiného evidují místní poplatky za odpady a za psa. Abyste se k databázi dostali, stačí jednoduše zavítat na ekonomický odbor městského úřadu, kde obdržíte své přihlašovací údaje. K vydání potřebujete jen průkaz totožnosti,“ vysvětlil na úvod starosta města Vladislav Hynk.

Pak už se stačí třeba doma z počítače jednoduše přihlásit a zkontrolovat stav svého poplatkového účtu. Jestliže hradí například občan poplatky za odpady prostřednictvím SIPO v měsíční či čtvrtletní frekvenci, může si tak kdykoli ověřit, zda a v jaký den byly platby uhrazeny. V rámci poplatku za odpad mohou lidé na online kartě navíc sledovat, kolikrát v měsíci byla vyvezena jejich popelnice. Tato novinka funguje v systému od července.

Trest_zamek550.gif
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Všechny popelnice ve městě jsou totiž od letošního roku opatřeny čárovým kódem. Svozová firma, která k domu přijede, si tak kód z popelnice či kontejneru po vyprázdnění nádoby načte a tato informace putuje do systému, kde se sleduje frekvence vývozu jednotlivých odpadových nádob. Zároveň jsou svezené odpady od nového roku také váženy, takže má město přehled o množství vyprodukovaného odpadu, za jehož vývoz svozové firmě platí. Takto získaná data by mohla do budoucnosti ovlivnit rozhodnutí, jakým způsobem se budou ve městě poplatky za svoz komunálního odpadu platit. Informační systém GINIS je nejrozšířenějším informačním systémem ve veřejné správě. Využívají ho větší i menší organizace – od Kanceláře prezidenta republiky přes ministerstva až po malé obce. 

Zdroj: http://www.jihlavskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr