Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Vydaná verze modulu Veřejné finanční podpory reaguje na nové požadavky uživatelů

Dne 27. 4. 2016 byla vydána nová verze modulu Veřejná finanční podpora (VFP) systému GINIS. V ní byla výrazně dopracována podpora pro vyhodnocování žádostí o dotace tak, jak si to vyžádaly reakce zákazníků, zejména těch, u kterých proběhl sběr tzv. kotlíkových dotací.
 
16654-banner_kotlikova_dotace_500.gif
Zdroj: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/

Modul VFP byl navržen pro přehled o poskytování dotace či veřejné finanční podpory, evidování procesů k přidělování dotace nebo finanční podpory a v neposlední řadě pro komplexní dokumentaci. Dále eviduje popisné údaje dotačních titulů (DT) investičního i neinvestičního charakteru a veřejných finančních podpor od přijetí a vyhodnocení žádosti až po ukončení dotačního titulu. Celé řadě krajů pomohla tato aplikace při zvládnutí náporu žadatelů o zmíněnou dotaci na výměnu kotlů.

Tato výzva byla po velkém očekávání spuštěna loňského roku 2015 Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Na základě ní si mohou majitelé rodinných domů žádat o příspěvek na výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, a to až do výše 85%. Ministerstvo životního prostředí plánuje do roku 2020 výměnu 80 tisíc z 350 tisíc starých kotlů, které výrazným způsobem znečisťují životní prostředí. 
 
kotlikove-dotace-VFP.jpg
Modul VFP přispěl k hladkému podání žádostí o kotlíkové dotace

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr