Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Vyšla nová metodika vedení daňové evidence v informačním systému GINIS

Společnost GORDIC jako vždy začátkem roku reaguje na legislativní změny v oblasti účetnictví, rozpočtu a daňových předpisů vydáním nových metodik. K těm již tradičním, mezi které patří např. Metodiky zpracování rozpočtu a účetnictví pro různé typy organizací nebo Metodika účetnictví pro vedení pomocného analytického přehledu (PAP) letos nově přibyla v tištěné podobě i specializovaná Metodika vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty.
Tato metodika má za cíl popis základních podmínek pro vedení daňové evidence podle § 100 zákona o DPH a pro účtování o daňových dokladech DPH v informačním systému GINIS. Splněním popisovaných podmínek je garantováno vedení daňové evidence a z ní možnost zpracovávat v GINISu Daňovou doloženost, Kontrolní hlášení DPH a Přiznáni k DPH.
 
Metodika navazuje na dosud vytvořenou a udržovanou metodiku, jejíž základní verze byla vytvořena k 1. květnu 2004. Metodika pro rok 2016 obsahuje kapitoly, které se týkají obecného popisu metodiky a algoritmů, platných pro všechny edice systému GINIS. Zvlášť jsou pak uvedeny dvě kapitoly, které se týkají odlišností zpracování DPH pro edici GINIS Express a edici GINIS Standard a vyšší.

metodika-web550px.jpg

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr