Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

„GDPR? Budeme připraveni,“ hlásí GORDIC z Mikulova

E-government 20:10, aneb žijeme si jak na zámku, ať to trvá věčně.“ Tento název nese každoroční mikulovská konference, která se letos uskutečnila ve dnech 6. – 7. září 2016. Jedním z dominantních témat konference bylo letos nařízení GDPR a jeho požadavky v oblasti zpracování osobních údajů.
GORDIC jako generální partner akce představil jako první konkrétní výsledky práce svých vývojových týmů v oblasti GDPR. Jan Dienstbier a David Brychta seznámili přítomné s řešení softwarové podpory GDPR v rámci platformy GINIS. 

„Již v základech systému jsou v GINISu položeny klíčové stavební kameny GDPR, např. pseudonymizace dat, řízení přístupu k externím subjektům mezi agendami a zpracovateli nebo možnosti šifrování dat,“ připomněl analytik David Brychta. „Na tomto základě jsme vybudovali komplexní řešení podpory GDPR, které se primárně soustředí na řízenou práci s osobními údaji externích subjektů, se kterými uživatelé pracují.“

Toto řešení lze shrnout do čtyř oblastí: logování, výmaz osobních údajů, analytické nástroje a náhledy. Logování odpoví na otázku „kdo a co dělal s mými osobními údaji.“ GINIS® je rozšířen o podrobné logování práce s externími subjekty v souladu s evropským nařízením a jím vydefinovaných operací. Ve všech částech systému budou požadované operace s osobními údaji sledovány.

gdpr.jpg
Funkce výmazu osobních údajů umožňuje reagovat na požadavek občana – fyzické osoby: „vymažte osobní údaje, které o mně evidujete!“ Před tímto krokem bude provedena kontrola na existenci „živých“ navázaných objektů. Výmaz osobních, ze zákona evidovaných údajů, bude možný až po úspěšné realizaci skartačního řízení navázaného dokumentu.

Jak zajistit přehled o tom, co se z pohledu ochrany osobních údajů v systému děje? Do GINISu jsou zaváděny nové analytické a integrační nástroje, které umožňují provádění kontrol osobních údajů, zpracování pravidelných analýz i monitoring stavu celé kartotéky externích subjektů.

Odpovědi na otázky „Co o mě evidujete?, K jakému účelu?“ usnadní náhledy na sledované operace s daným externím subjektem. Tiskové výstupy přehledně zobrazí jak nakládání s daty, tak dohledání navázaných objektů, ke kterým se externí subjekt váže. Součástí je též podpora portability.

 

Fotogalerie

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr