Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Českým úřadům chybí kvalitní online služby, řekl Jaromír Řezáč pro BusinessInfo

Jaromír Řezáč začal po roce 1989 vyvíjet účetní program nejdříve jako pomocníka pro svoji ženu. Postupně vytvořil komplexní informační systém, který v současnosti funguje ve firmách i úřadech, od obcí, přes kraje až po ministerstva.
Více než šest tisíc organizací a firem využívá informační systémy společnosti Gordic. V Jihlavě ji v roce 1993 založil Jaromír Řezáč spolu se svojí manželkou Hanou a několika nejbližšími spolupracovníky. Navázal tak na své předchozí podnikatelské zkušenosti.

48-kopie.jpg

„Po revolučním roce 1989 jsem začínal podnikat z nuly a vyvinul svůj první a dodnes klíčový produkt firmy: UCR - programové vybavení pro účetnictví a rozpočet veřejné správy. V roce 1993 jsem integroval další autorské týmy a jako hlavní autor transformoval Gordic na právnickou osobu,“ vzpomíná Jaromír Řezáč.

Inspirací pro něj byla právě jeho žena. „Moje manželka pracovala jako účetní. Chtěl jsem pro ni jako kybernetik a informatik vytvořit účetní program, který by ji ulehčil práci. To se podařilo a zájem o tento produkt mě přesvědčil, že jdu správnou cestou,“ pokračuje Jaromír Řezáč. „Na začátku podnikání pro mě bylo nejtěžší porozumět samotnému účetnictví. V tom mi velmi pomohla právě moje manželka,“ doplňuje podnikatel.
 

Obrat přes půl miliardy

Na trhu se společnost od té doby stala lídrem v oblasti ekonomických a agendových systémů. Letos se v soutěži Ocenění českých lídrů stala nejúspěšnější firmou z Vysočiny v konkurenci sedmi desítek společností. Společnost má v současnosti přes 170 zaměstnanců, v návazné distribuční síti pak pracuje dalších více než 200 odborníků. Její obrat v roce 2016 činil přes 578 milionů korun.

rezac_gordic_schejbal_4943.jpg

Systémy využívají jak podniky, tak města, kraje a další veřejné instituce, jako například ministerstvo vnitra nebo ministerstvo obrany. „Informační systémy pro veřejnou správu jsou výrazně legislativně závislé a pracují s kategoriemi jako například rozpočet, které soukromý sektor vůbec nezná,“ porovnává Jaromír Řezáč.

Za největší přínos svého řešení považuje komplexnost systémů a provázanost jejich agend. Zároveň ohleduplnost při jejich implementaci, odpovědnost při podpoře firemních platforem a také důraz na bezpečnost. „Například zabezpečení našich IoT (internet věcí – pozn. redakce) řešení stavíme na stejnou úroveň bezpečnosti, jakou mají banky. Internet věcí bez přiměřené bezpečnosti informací je hazard,“ dodává Jaromír Řezáč.

Celý článek si přečtěte zde.

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr