Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS Express připraven na GDPR

Nařízení EU známé pod zkratkou GDPR přineslo nutnost několika změn v řadě informačních systémů. Výjimkou nebyl ani GINIS Express, který rozšířil funkčnosti modulů a dosáhl tak souladu s požadavky GDPR.
Hned čtyř oblastí se dotkla zmíněná rozšíření, která zaručují soulad s evropským nařízením i zlepšení kontroly nad informačním systémem a prací v něm. Prvním je doplnění typu externích subjektů. Všechny moduly nyní podporují rozlišení externích subjektů na „právnická osoba“, „fyzická osoba“ a „fyzická osoba – OSVČ“.

Druhý posun je evidentní v případě zobrazení objektu (např. dokladu nebo jiných konkrétních položek) s externím subjektem typu „fyzická osoba“ nebo „fyzická osoba – OSVČ“. Pokud je zobrazeno více údajů o osobě než pouze jméno a příjmení, dochází k záznamu každé činnosti provedené v systému – tzv. logování. Díky tomu lze přesně dohledat, kdo a jak s údaji pracoval nebo je vyhledával. Obdobným způsobem se logují tiskové výstupy a veškeré exporty obsahující osobní údaje.

Rozšíření se projevilo i ve vzniku nových formulářů, které nalezneme v modulech v podobě voleb „Souhrn-GDPR“ či „Souhrn-Přehledy-GDPR“. Konkrétně jde o vyhledávač logovacích záznamů podle zadaných filtračních kritérií a vyhledávání konkrétních objektů (např. faktur, dokladů, poplatníků).
 


gdpr-(1).png


Poslední ze série novinek je modul Správa GDPR (GDP/GDPSQL) umožňující výše popsané prohlížení logovacích souborů a evidovaných objektů napříč všemi dostupnými moduly.

Logování operací nad externími subjekty s typem „fyzická osoba“ nebo „fyzická osoba-OSVČ“ (tj. osobami) a vyhledávání v takto vytvořeném logovacím souboru získává uživatel v rámci udržovacího poplatku.

Automatizované vyhledávání v evidovaných objektech (např. fakturách, objednávkách, smlouvách, účetních dokladech…) je však již nadstandardní funkčností a lze ji dokoupit ke každému modulu. V rámci standardní funkčnosti je možné použít stávající (ale pro potřeby GDPR náročnější) vyhledávání dle jednotlivých objektů.

Modul Správa GDPR doplňují nové funkcionality (SQL/souborová verze) představující rozšíření jednotlivých modulů o Vyhledávání v evidovaných objektech. V současnosti již byla nasazena řada nových verzí u jednotlivých modulů, ostatní čeká nasazení ve dnech následujících. Všechna ale rozhodně proběhnou s předstihem před datem účinnosti GDPR.

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr