Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GORDIC jako generální partner podpořil eOsobnosti EGOVERNMENTU

V úterý 21. března byly na slavnostním večeru v budově bývalého Federálního shromáždění udíleny ceny eOSOBNOST EGOVERNMENTU. Společnost GORDIC byla generálním partnerem akce.
Soutěž eOSOBNOST EGOVERNMENTU organizuje magazín Egovernment, jehož zástupci jejím prostřednictvím oceňují osobnosti veřejného sektoru, které svojí aktivitou přispěli a dále přispívají k realizaci, posunu nebo propagaci elektronizace české veřejné správy. 

Nad letošním ročníkem soutěže převzali záštitu ministr vnitra Milan Chovanec, státní tajemník pro evropské záležitosti a koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza a prezident ICT unie Zdeněk Zajíček.

01.jpg

Vítězem v kategorii centrálních institucí se stal Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů. Cenu mu předával generální ředitel společnosti GORDIC Jaromír Řezáč. Michal Pešek stojí v čele týmu, který realizuje všechny významné projekty v oblasti základních registrů a digitální identity a zároveň je neúnavným propagátorem sdílení dat ve veřejné správě.

V kategorii krajů si první místo odnesl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Ten se netají tím, že po technické stránce je v oblasti IT spíše uživatelem, nicméně jeho cílem je zjednodušit jednání občanů s úřady díky plnohodnotnému oběhu dat. „Na státní úrovni existuje celá řada funkčních aplikací a služeb, které spolu navzájem obtížně komunikují, navíc nejsou plně využité a ani využitelné v praxi, což je potřeba změnit,“ uvedl hejtman.

Vítězem v kategorii měst je pro letošní rok tajemník Městského úřadu Blansko Josef Kupčík. Ten dlouhodobě prosazuje jasnou vizi koncepčního budování informačního systému a elektronizace Blanska. Zároveň se mu daří získávat podporu jak u vedení města, tak u svých spolupracovníků. 

Vítěz v kategorii obcí, starosta Rudíkova Zdeněk Souček, mimo jiné v obci zavedl on-line kontrolu plnění usnesení zastupitelstva tak, aby kdokoliv v obci mohl kontrolovat jejich plnění. Tento krok zvládl s nulovými náklady díky využití Google nástrojů zdarma. 

Cenu magazínu eGovernment za celkový přínos převzala Eva Pauknerová, odborný rada v oddělení projektů odboru informatiky ČÚZK. Paní Pauknerová se celý život věnuje rozvoji služeb veřejné správy se zaměřením na geografické informační systémy.
 

Fotogalerie

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr