Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GORDIC prodloužil své členství v AOBP

GORDIC prodloužil své členství v Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu. Ta sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. GORDIC je mj. dodavatelem informačních systémů pro Ministerstvo obrany ČR a další bezpečnostní instituce.
AOBP je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací, která byla založena v roce 1997. Již od svého založení je respektovaným a uznávaným partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsánu řadu dohod o spolupráci. AOBP se stala i důležitým partnerem a účastníkem legislativních procesů.


cert550.jpg
Související články: https://www.gordic.cz/zpravy

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr