Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GORDIC svým systémem Wardeneta zajistil optimalizaci odbavovacího systému SaRA Kraví hora

Firma GORDIC pomocí svého nového systému Wardeneta 1.0 výrazně pomohla optimalizovat odbavovací systém Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora. Implementace byla velmi přínosná a došlo díky ní ke konsolidaci celého systému areálu a rovněž ke zvýšení bezpečnosti. Vzniklo tak nové webové rozhraní a integrovaný systém postavený na moderních technologiích.
SaRA Kraví hora je zařízení, které nabízí více než 8 sportovišť na jednom místě spolu s jedinečným výhledem na panorama města Brna. 

kravi-hora-fotka.jpg

Ohleduplná implementace 
Při analýze odbavovacího systému areálu bylo zjištěno mnoho nedostatků. První z nich se týkal již existujících databází, které byly ve špatném stavu. SaRA Kraví hora neměl jednotný integrovaný systém, a proto docházelo často k duplicitě, hromadění vadných či neaktivních záznamů. Pro správnou funkci celého systému bylo nutno tento problém vyřešit očištěním celé databáze. Následně došlo k přeindexování, normalizaci a optimalizaci dat.  

Při navrhování softwarových změn si firma GORDIC stanovila za cíl nahradit několik existujících aplikací jediným systémem Wardeneta, který integruje všechny funkce dosavadních aplikací. Jednalo se především o databázi odbavovacího systému, její propojení s pokladnami a jejich úplným řízením, správu přístupů do jednotlivých částí areálu či řízení turniketů a dveřních zámků. 

Díky uplatnění navrhovaných změn došlo k výrazné úspoře práce obsluhy, jelikož velká část manuální práce, např. zanesení údajů o platbách, byla převedena na automatickou. Zmíněný integrovaný systém také produkuje data pro ekonomický systém GINiS Express. 

Přestože došlo k řadě softwarových změn, většina existujících a nákladných částí hardware, kterými jsou například turnikety a čtečky čárových kódů či tiskárny vstupenek, byla ponechána a napojena do systému Wardeneta. 

Vyšší bezpečnost i přehled o návštěvnících 
Systém Wardeneta taktéž výrazně pomohl areálu se správou pronájmů. Správa pronájmů spočítá v tom, že si zákazník může na určitý čas rezervovat požadovanou oblast areálu (např. plaveckou dráhu). Rezervace jsou možné jak v určitých intervalech, tak jednorázově, a to buď z pohodlí domova nebo přímo v areálu. Systém je výhodný i pro obsluhu, která vidí přehledy obsazenosti a může dle nich operativně plánovat další aktivity. 

Jak již bylo zmíněno, zavedení systému Wardeneta bylo pro sportovní a rekreační areál velmi prospěšné a došlo díky němu ke stabilizaci celého systému a navýšení bezpečnosti. Jednalo se především o rozdělení funkcí, uchování dat v databázovém systému MySQL s řízeným přístupem jednotlivých uživatelů a logování všech podstatných změn do databáze. Zaměstnanci areálu vědí veškeré potřebné informace o svých klientech a jejich pohybu v areálu. Výrazně se tedy zrychlila a zjednodušila administrativa. 

Systém Wardeneta má pro své uživatele nespočet přínosů. Jednak umožňuje sjednotit ovládání přístupů do areálů zákazníka, ale zároveň také řídit individuální přístupy do jednotlivých prostor. Wardeneta též nabízí zjednodušené ovládání pokladny, kde je možné platit více způsoby, a to jak hotově, platebními kartami, tak fakturou. Mezi další neopomenutelné výhody patří poskytování uceleného souboru informací o transakcích, přístupech a stavech systému ke zpracování. Přidanou hodnotou pro klienty je zajisté také snadná generace přehledných sestav a souborů pro další zpracování nebo možnost ovládání předplacených karet a pronájmů. 
 
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr