Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Konference CNZ: evropská nařízení v české praxi 

Letošní konference „Co po nás zbude“, která se konala 10. října 2017 v budově Národního archivu v Praze na Chodovci, se konala již tradičně pod patronací společnosti GORDIC spol. s r.o. Trvale vysoký zájem o řešenou problematiku dokládal i počet zájemců o účast, který opět převyšoval její kapacitní možnosti.
Konference si vetnula do podtitulu heslo „Velká říjnová spisová revoluce“. Ačkoli tato paralela nevzbuzuje nijak pozitivní emoce, organizátoři se pokusili svůj záměr vysvětlit: Vyčerpaná IT komunita se domnívá, že konečně nastává éra elektronických dokumentů. Některá „samoděržaví“ se sice stále vzpouzejí, ale naděje umírá poslední. S příchodem elektronické identity nastane, doufáme, revoluce ve využívání eGovernmentu, jehož nedílnou součástí jsou právě elektronické dokumenty. Paralelu najdeme také v tom, že některé změny se teprve připravují, a na jiné prostě není čas. Navzdory tomu se správa elektronických dokumentů konečně dostává do popředí zájmu odpovědných institucí, což přináší řadu nových podnětů a výzev.

Obsah konference byl výrazně upraven podle zpětné vazby z minulých ročníků. Zcela zmizely komerční prezentace i dopolední zahraniční host a většina času byla věnována odborným panelovým diskuzím. Zástupci Ministerstva vnitra, Úřadu na ochranu osobních údajů, dodavatelů SW řešení, odborných sdružení i právnických kanceláří společně diskutovali ve dvou diskuzních blocích. Dopolední byl věnován správě dokumentů v podmínkách eIDAS a GDPR a odpolední blok se již detailněji věnoval problematice GDPR.

Jednoznačně nejpoužívanější pojem celého dne byla zkratka „GDPR“. A není se čemu divit. Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které bude účinné již v průběhu roku 2018, přináší nejen nové povinnosti a výrazné sankce za nedodržování, ale také mnoho dosud nezodpovězených otázek. „Problémy s implementací GDPR nejsou v tom, že je to převratná novinka v oblasti ochrany osobních údajů, ale bohužel v neplnění dosavadní legislativy, jako je např. zákon archivnictví a o spisové službě, ale především v důsledném dodržování stávajícího zákona o ochraně osobních údajů. Pokud by zmiňované zákony byly dříve dodržovány, opravdu by GDPR bylo pouze evolucí, nikoliv revolucí.“ Jak zdůraznil zástupce společnosti GORDIC David Brychta, který se specializuje na problematiku GDPR.

Diskuze se také vedla o nutnosti kvalitního nastavení procesů v každé organizaci. V této souvislosti vyzval Miroslav Čejka ze společnosti GORDIC zástupce Ministerstva vnitra:  „Máme sice evropským nařízením GDPR a eIDAS vytyčené hřiště, ale stále chybí detailní pravidla hry, prováděcí vyhlášky a metodiky. Ďábel je ukryt v detailech, a ty je proto nutné jednoznačně a včas definovat. Zatím stále bohužel ve velké míře chybí.“ 

Fotogalerie

David Brychta, GORDIC (poslední zprava) Miroslav Čejka, GORDIC

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr