Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Konference k Iniciativě 202020 hledala cesty, jak zlepšit postavení Česka v eGovernmentu

Chybí nám elektronické služby, které by stát poskytoval občanům. To je hlavní důvod, proč se Česká republika pohybuje kolem padesátého místa na světě z pohledu rozvoje eGovernmentu. Tedy na úrovni Egypta, Bulharska nebo Rumunska. To bylo jedno z klíčových konstatování, které zaznělo na jihlavské konferenci „Jak se tam dostaneme“, věnované především Iniciativě 202020.
_DSC9632.jpg

Prvním krokem aktivity, v jejímž čele stojí prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček a která se snaží toto nelichotivé postavení ČR vylepšit, bylo zmapování současných služeb, které je stát schopen nabídnout občanům po internetu. „Centrální orgány poskytují 735 online služeb, s kraji a městy by jich bylo zhruba kolem tisícovky. Bohužel, málokdo o nich ví,“ posteskl si Zajíček a poukázal na jednu ze slabin českého eGovernmentu – malou propagaci toho, co stát už dnes dělá.
 
 „Musíme oslovit občany a firmy, aby začali služby státu využívat elektronicky. Máme zde 3 miliony uživatelů internetového bankovnictví, kteří budou ochotni tyto služby využívat, pokud budou jednoduché a srozumitelné,“ dodal prezident unie.

Optimální přístup občana ke státu pak přirovnal k využívání satelitní televize. Pro komunikaci s úřady musí stačit jeden „ovladač“. A každý ať si sám vybere, co dovolí, aby si o něm centrální orgány sdílely. Sám je státu zadá pouze jednou na principu „only once“.

z_zajicek_web.jpg
„Elektronické služby státu musí být jednoduché a srozumitelné. A občanovi k nim musí stačit jeden ovladač,“ říká prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček

Na druhou významnou překážku elektronického úřadování v Česku upozornil ve svém vystoupení Miroslav Čejka, zastupující GORDIC jako generálního partnera akce. Dosud zde chybí elektronická identita, jejímž masovým rozšířením by výrazně vzrostla poptávka po online službách.

Čejka také shrnul, co jsou z jeho pohledu hlavní aspekty budování úspěšného eGovernmentu: „Hledejme vzájemnou důvěru, mějme společnou vizi, používejme stejný slovník a vnímejme společnou zodpovědnost,“ vyzval přítomné zástupce veřejného i soukromého sektoru.

_DSC9644.jpg
„Portál občana poskytuje už dnes na úrovni samosprávy pro občany řadu služeb, od sledování svého podání, přes správu a úhradu poplatků až po možnost žádat o dotace prostřednictvím formulářů,“ upozornil Miroslav Čejka 

Ve druhé části svého vystoupení pak zástupce Gordicu uvedl několik praktických příkladů využití portálu občana (v podobě modulu RAP) na městech a krajích. Díky tomuto rozhraní mají občané přehled o svých závazcích nebo mohou díky inteligentním formulářům řešit své životní situace z pohodlí domova. Novou možností, kterou modul nabízí, je pak sběr návrhů občanů pro tzv. participativní rozpočet.

 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr