Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Konference SMART CITIES a udržitelný rozvoj

Konference SMART CITIES a udržitelný rozvoj pořádána Sdělovací technikou a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj nabídla 12. září 2017 účastníkům široké spektrum prezentací souvisejících s tématem Smart Cities.
Své příspěvky k tématu sdělovali jak lidé ze soukromého sektoru, tak i zástupci akademické sféry. Posluchači obdrželi informace o aktuálním stavu v oblasti Smart Cities, jednotlivých projektech a technologických možnostech i o vizích a plánech, kam by měla chytrá města směřovat.

shutterstock_383146735-kopie.jpg

Součástí pestrého celodenního programu bylo i téma Smart Administration – chytré úřady v éře Smart Cities, jehož prezentace se zhostilo duo zástupců společnosti GORDIC – Ladislav Mazač a Václav Pávek. V prvním bloku svého výstupu dovedli oba jmenovaní popsat aktuální problematiku sféry Smart Cities i výrazné přičinění chytrých řešení firmy GORDIC při naplňování vizí Smart Cities u jednotlivých měst a regionů. Druhý blok byl zaměřen na Smart Metering, který umožňuje zákazníkům získat dokonalý přehled o spotřebě vody, plynu a elektřiny díky bezpečné moderní technologii umožňující automatický sběr dat. Řešení tak odstraňuje nedostatky a rizika v podobě časové náročnosti, finanční nerentability, nepravidelnosti i možné chybovosti způsobené lidským faktorem. Včasná detekce havárie navíc může zamezit velkým výdajům. Třetí část prezentace pojednávala o kybernetické bezpečnosti v pojetí platformy KYBEZ.

O celé konferenci lze bezpochyby říci, že byla přínosnou jak pro odborníky, kteří si chtěli prohloubit své znalosti v jednotlivých oblastech souvisejících s proměňováním měst v chytrá města, tak i pro laickou veřejnost, pro kterou byla konference výjimečnou šancí k získání povědomí o tom, jak lze zlepšit kvalitu života občanům díky novým technologickým možnostem.

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr