Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Maltské DLM Forum s českou účastí

Jarní zasedání mezinárodního odborného sdružení DLM Forum se konalo v květnu tohoto roku na ostrově Malta, tedy jako již tradičně v předsednickém státě Rady EU. Velice zajímavé prostory Augustiniánského kláštera v historickém městě Rabat dávaly tomuto setkání výjimečný nádech.
Česká republika měla na tomto inspirativním zasedání, zabývajícím se nejnovějšími světovými trendy e-archivnictví, pouze jediného zástupce - Ing. Miroslava Čejku ze společnosti GORDIC spol. s r.o. DLM Forum přitom výrazně ovlivňuje situaci a další směřování jak v EU, tak samozřejmě i v České republice. Připomeňme, že mezinárodní standard MoReq, jehož je DLM Forum tvůrcem, se stal základem pro český Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS).

Klíčovým tématem tohoto zasedání bylo představení závěrů právě dokončeného evropského projektu E-ARK, do něhož byli zástupci organizace DLM Forum aktivně zapojeni. Tento několikaletý úspěšný projekt se ve svých výstupech snaží rozdělit problematiku dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů do menších uchopitelných částí a standardizovat jednotlivé dílčí procesy. Následná diskuze se dotýkala zejména dopadů tohoto projektu a možností praktického využití. Zájemci mohou využít veřejně publikované závěry na webech www.eark-project.com. Kromě tohoto tématu se příspěvky věnovaly i dalším standardizačním aktivitám. Zazněly zde taktéž zajímavé postřehy z budování digitálních archivů některých států EU.

monastery-kl.png
klášter v Rabatu byl místem konání konference DLM Forum

Součástí této akce byly také prohlídky nevšedních prostor i historických dokumentů Národního archivu Malty a nedalekého Karmelitánského kláštera v přilehlém městě Mdina. Celé zasedání se neslo v komornějším a pracovním duchu, v kruhu asi 30 odborníků z celé Evropy. Závěrečné pozvání na velkou podzimní konferenci DLM Forum Brighton (Velká Británie) dává tušit, že příští setkání bude spíše v konferenčním rozměru, s širším záběrem témat a také masivní účastí nejen z řad členů organizace DLM Forum.
 
Ing. Miroslav Čejka
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr