Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Městská část Praha 1 používá od ledna informační systém GINIS

Počátkem nového roku uvedla městská část Praha 1 do ostrého provozu informační systém GINIS Enterprise společnosti GORDIC. Ten nahradil dosavadního dodavatele společnost SAP. První městská část tak získá lepší kontrolu nad finančními transakcemi. Z hlediska sumarizace a řízení celého města bude systém více integrovaný a data z Prahy 1 vždy aktuální.
2. ledna 2017 městská část Praha 1 spustila ekonomický a agendový informační systém GINIS společnosti GORDIC. Tímto krokem završila přechod z dosavadního systému SAP, který trval s přestávkami zhruba 15 měsíců. Navazoval na zhruba dvouletý interní proces ekonomických, technických a právních analýz posuzujících možné varianty směřování systému úřadu.

Zavedení systému se účastnil zkušený tým specialistů GORDIC, který zorganizoval pro městskou část více než 40 školení a workshopů. „Projekty podobného typu pro nás nejsou žádnou novinkou. Nicméně každá organizace má svá vlastní specifika, daná především interním stavem softwarové architektury, což se plně projevilo i v městské části Praha 1. Realizace tak byla netriviální především v koordinaci hned několika dodavatelů informačních systémů. A to jak ve vytvoření architektury a následném vybudování celé řady nutných integračních vazeb, tak v koordinaci samotného náběhu řešení do ostrého provozu,“ říká vedoucí projektu společnosti GORDIC Václav Pávek. 

Jako hlavní přínosy řešení Pávek zmiňuje zvýšení garancí přehledného a průkazného hospodaření díky nastavení striktních pravidel pro provádění finančních operací a posílení kontrolních mechanismů v ekonomicko-účetní oblasti. „Klientovi tak přinášíme nejen zvýšení důvěryhodnosti instituce, ale v dlouhodobé perspektivě také další přímé finanční úspory. Nastavené procesy zabezpečují, aby všechny plánované a připravované operace byly v souladu s právními předpisy, rozpočtem, smlouvami či jinými rozhodnutími o nakládání s finančními prostředky,“ dodává Pávek.

Zástupce starosty a radní pro informatiku městské části Praha 1 Richard Bureš se jako lídr úřadu pro Smart Cities a architekt úspěšného projektu CHYTRÁ JEDNIČKA dívá ještě dál. Dbá rovněž na symbiózu řešení s ohledem na budoucí změny vyžadované právě koncepty Smart Cities. „Využití moderních smart technologií si nelze představit bez plné integrace s ekonomickým a agendovým systémem.“  Kladně hodnotí také dosud nedoceňovanou skutečnost, že GINIS získal certifikaci na shodu s požadavky plynoucími ze zákona o kybernetické bezpečnosti.

GINIS Enterprise je od roku 2010 v provozu jako ekonomický systém Magistrátu hlavního města Prahy, městských částí Praha 2 až 57, pražské městské policie, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, městské knihovny a dalších v rámci tzv. Jednotného ekonomického systému. Ten kompletně pokrývá účetní a rozpočtovou oblast hlavního města Prahy.

„Implementací systému v Praze 1 je zajištěna plná kompatibilita se zmíněným unifikovaným řešením,“ připomíná Pávek. Na vyhodnocení výsledků je podle něho zatím brzy. „GORDIC nefunguje jako dodavatel krabicových řešení, nýbrž kontinuálně poskytuje zákazníkům asistence, konzultace a další podporu provozu po celou životnost systému. Náběh řešení bude pokračovat v různých agendách s ohledem na inventury a uzávěrky. První relevantní hodnocení výsledků se dá očekávat dle našich zkušeností s úřady podobné velikosti zhruba za rok.“

prague-1096051_960_720.jpg
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr