Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Michal Řezáč pro HN: "Největší rizika? Uživatelé, ale i šéfové!"

Žijeme v době informační revoluce, informační boje a války v kyberprostoru jsou a budou jeho přirozenou součástí. Nejenom s nástupem internetu věcí se můžeme dočkat toho, že se nám bude někdo snažit dostat do našich institucí, firem, domovů a získat citlivé informace nebo generovat informační podvrhy.

Michal Řezáč
výkonný ředitel platformy Kybez,
ředitel pro strategický rozvoj, Gordic


Ten někdo může výrazně ohrožovat naši osobní a objektovou bezpečnost, a to nejenom tím, že si pomocí hacknutého mobilu odemkne naši firmu, dům nebo byt.

Celý svůj život se věnuji počítačům - systémům řízení, analýze dat a vývojovým platformám. Informační bezpečnost a kybernetickou bezpečnost jsem bral jako nedílnou součást dalšího vývoje. Mými prvními kroky v oblasti kybernetické bezpečnosti byly moje snahy konsolidovat a zabezpečit co nejlépe naši domácí i firemní síť. Provedl jsem mnoho bezpečnostních opatření, abych nakonec zjistil, že největším rizikem v oblasti ochrany informací jsou uživatelé ICT a na druhém místě jejich šéfové. Internet je až na místě třetím.

I proto je systematické vzdělávání, osvěta a efektivní kooperace akademických institucí a firem tím nejdůležitějším úkolem naší platformy Kybez. Není to jen o kurzech, školeních, auditech a seminářích, cílem je prosadit bezpečnost informací atraktivní formou do všech stupňů vzdělávání. Jakmile totiž není povědomí o rizicích, tak lidé ani netuší, co všechno je ohrožuje. Bezpečnost informací a zdravotní hygiena jsou si v mnohém podobné. Každý uživatel ICT si toho musí být vědom a musí dodržovat běžná pravidla, aby neohrožoval sebe ani ostatní.

A proč šéfové? Více se dozvíte na: https://archiv.ihned.cz/c1-65725580-nejvetsi-rizika-uzivatele-ale-i-sefove
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr