Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Ocenění nejlepších žáků ve zkoušce Matematika v Senátu Parlamentu ČR

V úterý 6. června 2017 proběhlo na půdě Senátu Parlamentu ČR slavnostní ocenění nejlepších maturantů, kteří v letošním roce skládali nepovinnou zkoušku Matematika+. Oceněno bylo 11 žáků, kteří dosáhli plného počtu 50 bodů, nebo jim utekl pouze jediný bod. Hodnotné věcné dary pro oceněné studenty poskytla významná česká IT společnost GORDIC spol. s r.o. a platforma kybernetické bezpečnosti KYBEZ. 
Co si představit pod pojmem Matematika+?

Zkouška Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška ze středoškolského učiva matematiky konaná od roku 2014, která ověřuje takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí. V didaktickém testu z Matematiky+ se objevují jak běžné středoškolské úlohy, tak i obtížnější úlohy, které ověřují předpoklady žáka k náročnějšímu studiu. Zkouška pokrývá celý rozsah středoškolského učiva matematiky. Maximálně lze získat 50 bodů. Známka 3 (dobrá) ve zkoušce Matematika+ předurčuje dobrou připravenost žáka k vysokoškolskému studiu matematiky. Vysokým školám lze zároveň garantovat, že žáci s lepším výsledkem zvládnou studium matematiky na vysoké škole bez problémů a žáci s výtečným výsledkem budou vynikajícími studenty. Některé fakulty vysokých škol již výsledek této zkoušky zohledňují při přijímacím řízením nebo ve stipendijních programech.

V letošním roce tuto nepovinnou zkoušku konalo celkem 1 870 maturantů a vedle zmíněných 11 žáků s nejlepšími výsledky obdrželi ocenění v Senátu Parlamentu České republiky také 2 vyučující, kteří jdou v přípravě svých žáků v matematice příkladem. V Zaháňském salónku Valdštejnského paláce se tak v úterý 6. června dopoledne setkala elita mezi maturanty, kteří perfektně ovládají královnu věd – matematiku a spolu s nimi zde byli také jejich rodiče, přátelé a vyučující. Všichni přítomní pak, vedle hudebního doprovodu, který obstaral člen Symfonického orchestru, pan Jan Jánský, mohli slyšet také slova o tom, jak je matematika sice často zatracovaná, ale nezbytná skoro pro všechny odvětví lidské činnosti. Předseda jednoty českých matematiků a fyziků, pan Josef Kubát, mimo jiné připomněl, o co všechno bychom bez matematiky byli ochuzeni, aniž si to uvědomujeme. Předseda výboru pro vzdělání Senátu České republiky Zdeněk Papoušek, který nad celou akcí převzal záštitu, pak rovněž neopomenul zdůraznit úlohu matematiky v našich životech a zejména umění využívat logické myšlení a důležitost vědění a poznání. Se svými úvodními slovy vedle zmíněných pánů vystoupil také ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Jiří Zíka a metodička Centra pro předmět matematika, paní Eva Řídká, která rovněž celým slavnostním předáváním diplomů a věcných darů přítomné účastníky provedla.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr