Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Road Show „My a naše bezpečnost“ v Karlovarském kraji

Poslední zářijový týden proběhla v prostorách Městského domu kultury v Sokolově v pořadí již pátá odborná debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé ČR.

Debaty se zúčastnilo celkem 160 lidí, především představitelé Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba), armády ČR, městských a obecních policií, starostové, ředitelé škol a nemocnic, poslanci, zástupci vědy, výzkumu a vzdělávání, průmyslu a další představitelé státní správy a samosprávy nejen z Karlovarského kraje.

GORDIC na akci vystupovat v roli společnosti, která je připravena přispět k podpoře efektivního řešení krizí. Společnost mj. nabídla možnost přípravy a vzdělávání mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti.

na-web.jpg


Přítomní hosté, mezi nimiž nechyběla hejtmanka Karlovarského kraje Jany Vildumetzové a generální ředitel společnosti GORDIC Jaromír Řezáč, měli možnost se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti obrany a bezpečnosti a krátce pohovořit s přímými aktéry zajištující bezpečnost v kraji a v rámci celé České republiky. Mezi panelisty dále zasedli například Bohuslav Chalupa, předseda Podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany, Martin Lank – poslanec a člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR nebo Jiří Hynek – prezident a výkonný ředitel Asociace Obranného a Bezpečnostního průmyslu.

Diskutována byla témata jako Bezpečná škola, Obchod s chudobou a pocit bezpečí občanů, Informační centrum IZS, Armáda jako nezbytná součást společnosti, či Role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu. Hejtmanka Vildumetzová ve svém vystoupení zdůraznila, že bezpečnost je pro ni tématem prioritním a že mu věnuje velkou pozornost.

web2.jpg

V rámci tématu Svět záchranářů zmínila prezidentka Veronika Krajsová význam projektu Záchranný kruh pro přípravu dětí v oblasti bezpečnosti na nepředvídatelné, mimořádné situace. Výsledky tohoto projektu jsou vnímány i jinými kraji velmi pozitivně a dokonce některé kraje uvažují o vytvoření takovéhoto vzdělávacího a výukového centra i na svém území. Zmínila také, že je nutné se věnovat vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti nejen u dětí, ale i u pedagogického sboru. Tento systém je třeba standardizovat v rámci celé republiky.
 

Generální ředitel společnosti GORDIC Jaromír Řezáč dodal, že mezi současné hrozby patří i kybernetická hrozba, a že je připraven ve spolupráci s paní prezidentkou představit i výukový program v této oblasti. Poslanec Bohuslav Chalupa podpořil myšlenku vytvoření jednotného výcvikového centra, které by bylo standardizováno a které by mohlo být využíváno k prezentaci schopností spolupracovat nejen mezi jednotlivými složkami IZS, AČR, kraji, ale i mezi zeměmi.

web3.jpg


V závěrečném bloku vystoupil RNDr. Jiří Hynek, prezident a výkonný ředitel Asociace Obranného a bezpečnostního průmyslu. Ten deklaroval připravenost českého obranného a bezpečnostního průmyslu pomoci řešit potřebu samospráv v pořizování technologicky vyspělých produktů k zajištění bezpečnosti kraje.

Organizací akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) ve spolupráci s vedením Krajského kraje a města Sokolov, kterému tímto děkujeme za pozvání.

Na další setkání s námi v rámci Road Show se můžete těšit 28. listopadu v Ústí nad Labem. Více informací o diskuzním fóru v Ústeckém kraji naleznete zde: https://www.institutobrany.cz/ustecky-kraj. Vstup je volný, proto se na setkání neváhejte přihlásit.

Fotogalerie

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr