Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Road Show My a naše bezpečnost v Ústí nad Labem

Dne 28. 11. 2017 jsme se zúčastnili Road Show – My a naše bezpečnost a diskutovali zde mimo jiné nad tím, jak chránit naše děti před kybernetickými hrozbami. Akce proběhla v prostorách Auly Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem za přítomnosti laické veřejnosti. Hlavními tématy bylo zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé ČR.

Debaty se zúčastnilo celkem 180 lidí, především představitelé Krajského úřadu Ústeckého kraje (Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR), Armády ČR, městských a obecních policií, starostové, ředitelé škol a nemocnic, poslanci, zástupci vědy, výzkumu a vzdělávání, průmyslu a další představitelé státní správy a samosprávy nejen z Ústeckého kraje.


008DSC_0433.jpg
 

Přítomní hosté, mezi nimiž nechyběl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a technický garant platformy KYBEZ Ing. Jan Dienstbier, měli možnost se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti obrany a bezpečnosti a krátce pohovořit s přímými aktéry zajištující bezpečnost v kraji a v rámci celé České republiky. Panelové diskuse se dále zúčastnili například Bohuslav Chalupa, zakladatel NIPOAB a bývalý předseda Podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany, Martin Lank, bývalý poslanec a člen Výboru pro bezpečnost a PSP ČR, Lucie Orgoníková, náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace či Jaroslav Zukerstein, prorektor pro rozvoj a kvalitu UJEP.


279DSC_0736-(2).jpg


Diskutována byla velice aktuální a důležitá témata, která si zvolil sám kraj. Patřila mezi ně Bezpečnost na školách, Povodně, Kriminalita ve vyloučených lokalitách nebo Role průmyslu, vědy a výzkumu jakou součást bezpečnosti regionu. Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, zdůraznil ve svém vystoupení, že bezpečnost je pro Ústecký kraj tématem prioritním, a že mu věnuje velkou pozornost.


received_10203855301061123-(1).jpeg
 

Do 2. diskusního bloku „Bezpečnost na školách, měkké cíle“, se zapojili takřka všichni panelisté. Hovořilo se nejen o měkkých cílech, ale také o zabezpečení škol, žáků v rámci mimoškolních aktivit, přípravě žáků a pedagogů na nepředvídatelné situace. Byla zde taktéž diskutována tématika tzv. Aktivní střelec. K problematice bezpečnosti na školách přispěla svým vystoupením i společnost GORDIC, která nabídla možnost přípravy a vzdělání mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 

Organizací akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) ve spolupráci s vedením Ústeckého kraje a UJEP, kterým tímto děkujeme za pozvání.
 

Více o Road Show v Ústeckém kraji se můžete dozvědět i přímo na stránkách Ústeckého kraje či v následujícím videu.

 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr