Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

"Slouží občanům a je ekologické,“ definovali Smart City hosté konference Mafry   

Ve čtvrtek 23. března 2017 uspořádalo vydavatelství Mafra, v rámci svých pravidelných setkání s odbornou veřejností, konferenci na téma Smart Cities. Konference, jejímž partnerem byla i společnost GORDIC, se zúčastnili zástupci významných firem zabývající se problematikou Smart Cities.
Akce se mj. snažila definovat, co vše zahrnuje tzv. buzzword Smart Cities. Účastníci se shodli, že SMART je vše, co slouží občanům, šetří energii a je, pokud možno, ekologické. Řečníci představili své vize a další směřování trendu Smart Cities.

20170323_113026.jpg

Že i společnost má své řešení problematiky Smart Cities, které může nabídnout městům a regionům, představil zástupce společnosti GORDIC Václav Pávek, ředitel odboru Smart Cities & Regions. Pávek definoval problematiku Smart Cities z pohledu společnosti a představil vzorové řešení Moderní úřad. Za moderní považuje úřad, který je interaktivní, transparentní, otevřený a participativní.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr