Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

V roce 2017 vznikla další kapitola státního rozpočtu, kterou reprezentuje Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Na tyto situace naše legislativa příliš nepamatuje, a tak se na nově vzniklý úřad již od jeho počátku plně vztahovaly veškeré legislativní povinnosti.
Úřad vypsal výběrové řízení na ekonomický a rozpočtový informační systém a také systém mzdové evidence. Hlavním cílem bylo co nejrychlejší zajištění chodu úřadu, který ani neměl vlastní sídlo, v co nejkratší době, při splnění všech legislativních podmínek a povinností na něj kladených směrem k ostatním veřejným institucím, a také zaměstnancům.

Zejména bylo nutno zajistit komunikaci se Státní pokladnou, Českou národní bankou a ostatními státními registry, provést registraci zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a ČSSZ, zajistit výpočet a výplatu mezd, realizovat výběrová řízení a následně úhrady vysoutěženým dodavatelům.

Společnost GORDIC po zvítězení v tomto výběrovém řízení a dohodě s Úřadem přistoupila k tomu, že informační systémy budou plně přesunuty do virtuálního prostoru – Cloudu od firmy Microsoft Azure, se kterým má GORDIC uzavřeno partnerství. Varianta zajištění provozu vlastními prostředky, tedy nejprve soutěžení HW (serverů) a SW a až následná postupná implementace, byla z časového a také finančního pohledu, s ohledem na zákonem dané termíny, zcela vyloučena. Dle informací které máme, je tak tato kapitola / Úřad, který kompletně přešel do Cloudového prostoru se svým ekonomickým a mzdovým systémem, první svého druhu. 

Naopak nespornou výhodou nově zřízeného úřadu bylo, že nebyl zatížen zvyky z minulosti a od prvopočátku tak bylo možno nastavit veškeré procesy tak, že došlo k odstranění fyzických dokumentů a úřad se mohl plně digitalizovat. Jindy obecná fráze eGovernemtnu „obíhat mají data, nikoli lidé“ dostala reálný rozměr.

Díky rychlosti a jedinečnosti implementace jsme se společně přihlásili do soutěže The Best 2017, kde jsme s tímto projektem zvítězili v centrální kategorii. 
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr