Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

V Obecním domě byly oceněny nejlepší projekty ze soutěže Egovernment The Best 2017

V Obecním domě v Praze vyvrcholil v pondělí 20. listopadu již 12. ročník soutěže Egovernment The Best 2017, do které se hlásí nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR. Do letošního ročníku se přihlásilo více než 30 projektů včetně těch, které realizovali naši klienti. Mnozí z nich dosáhli až na stupně vítězů, což nás velmi těší. Gratulujeme!
V kategorii Centrální projekty se na prvním místě umístil projekt Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran s názvem „S novým úřadem bez papíru v cloudu“. Jeho hlavním cílem bylo zajištění chodu úřadu bez sídla a vybavení. Z pohledu nově vzniklé instituce bylo zejména nutné zajistit komunikaci se Státní pokladnou, Českou národní bankou a ostatními státními registry, zajistit výpočet a výplatu mezd, realizovat výběrová řízení, atd. Po zvážení všech dostupných a finančně přijatelných návrhů bylo rozhodnuto, že se úřad "přestěhuje" do virtuálního prostoru – cloudu.
 
Druhé místo mezi krajskými projekty obsadil Olomoucký kraj se svým projektem „Portál občana, dotace elektronicky“. Krajský úřad Olomouckého kraje zavedl nový systém elektronické komunikace s občany. Cílem projektu je například umožnit žadatelům sledování stavu svých žádostí o dotace, a to i přes jejich mobilní zařízení. Informační portál občana rovněž nabízí souhrn informací k dotacím, poskytovaným z krajského rozpočtu a současně poskytuje návod, jak o dotace žádat.
 
Oceňovalo se i v kategorii s názvem Obecní projekty, ve které spolu soutěží obce a městské části. Na druhém místě se umístila Městská část Praha 1 a její „Implementace informačního systému GINIS Enterprise“. Systém uvedla Praha 1 do ostrého provozu počátkem roku 2017. První městská část tak získala lepší kontrolu nad finančními transakcemi. Řešení disponuje množstvím integračních vazeb a můstků a nahradilo dosavadního dodavatele společnost SAP. Pro úspěšnou implementaci projektu GORDIC provedl úvodní analýzu, návrh integrovaného řešení, následnou implementaci a testy, přičemž zorganizoval pro městskou část např. více než 40 školení a workshopů
 
Na třetím místě v téže kategorii skončil Domov pro seniory Božice s projektem „Inventarizace majetku pomocí čtecího zařízení“. Přispěvková organizace Jihomoravského kraje využívá v praxi všech výhod tohoto moderního způsobu inventarizace. Právě v organizacích tohoto typu během roku dochází k častějšímu přesunu majetku mezi místnostmi, což je pro inventarizaci mnohdy pracnější. Rychlé nalezení majetkové karty ke konkrétnímu majetku a také možnost hromadného přesunu majetku dělá ze čtečky velmi zajímavý nástroj.
 
Na třetím místě v kategorii měst se umístil projekt města Boskovice "Dokumenty na cestách". Ten spočívá zejména v implementaci aplikace Mobilní elektronická podpisová kniha. Její využití pomáhá zrychlit proces schvalování bez nutnosti návštěvy kanceláře, jednoduše podepsat a schválit dokument kdykoliv a kdekoliv. Aplikaci je možné si stáhnout na AppStore a GooglePlay. Město navázalo na dosavadní praxi elektronického schvalování a implementace mobilní verze si nevyžádala prakticky žádné změny v zavedených postupech. 

Fotogalerie

Projekty obcí 3. místo: INVENTARIZACE MAJETKU POMOCÍ ČTECÍHO ZAŘÍZENÍ Projekty obcí 2. místo: IMPLEMENTACE IS GINIS ENTERPRISE NA MČ PRAHA 1 Projekty měst 3. místo: DOKUMENTY NA CESTÁCH Projekty krajů 2. místo: PORTÁL OBČANA - DOTACE ELEKTRONICKY Centrální projekty 1. místo: S NOVÝM ÚŘADEM BEZ PAPÍRU

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr