Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

4. ročník Konference Bezpečná škola

24. 5. 2018 se v prostorách Národní technické knihovny v Praze konal již 4. ročník konference Bezpečná škola. O celé kvalitě svědčil již od prvních přednášek plný sál posluchačů a nabitý seznam přednášejících. Nutno podotknout, že sál i přilehlé prostory poskytnuly moderní a stylové zázemí, které v doprovodu s kvalitně zajištěnou organizací vytvořily příjemnou a přínosnou akci.
Bezpečnost školních zařízení, objektů, studentů i personálu byla během celé konference prodiskutována ve všech směrech. Svého slova se ujali zástupci škol, jejich zřizovatelé, pracovníci veřejné správys i odborníci z komerční sféry. Řešily se problémy technického rázu, spolupráce s bezpečnostními a záchrannými složkami i čím dál aktuálnější kybernetická bezpečnost. Té byla věnována většina odpoledního přednáškového bloku. Vzdělávat se v této oblasti musí nejen děti, ale i pedagogové a rodiče.

Platformě KYBEZ patřil prostor v jednom ze stánků doprovodné výstavy. Prezentovány zde byly nejen dlouhodobé aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale i aktuálně velice žádané automatizované analytické nástroje k GDPR. 

GORDIC vždy kladl obrovský důraz na zabezpečení a osvětu v tomto směru a stejný cíl si vytyčila celá konference. Proto jsme rádi, že se můžeme zúčastnit akcí tohoto typu a přispět k dalšímu krůčku k bezpečnějšímu životu obyvatel. 

Více informací o programu celé akce naleznete na oficiálních webových stránkách www.bezpecnaskola.cz

Fotogalerie

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr