Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Českými národními zájmy musí být zájmy českých občanů

Patříme víc na Západ nebo na Východ? Jaké je renomé českých značek v zahraničí? Jsou důležitější naše ekonomické zájmy nebo lidská práva? Zajistíme si bezpečnost lépe sami nebo je nutná spolupráce v rámci Evropské unie. To byly otázky, na které hledali odpovědi účastníci konference vydavatelství Mafra s názvem Český národní zájem. Ta se konala v Černínském paláci 1. června 2018.
Mezi přednášejícími nechyběl premiér Andrej Babiš, generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš, předseda představenstva České zbrojovky Lubomír Kovařík nebo zakladatelka SIKO Koupelny & Kuchyně Jana Valová.Generální ředitel společnosti GORDIC Jaromír Řezáč se ve svém vystoupení zamýšlel nad zájmy a prioritami českých občanů a českých rodin. Českým národním zájmem musí být totiž podle něho zejména zájmy českých občanů, rodin a firem. Tyto zájmy se do značné míry shodují s ustanoveními Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší Ústavy.

Z priorit každého občana stojí podle Řezáče na prvním místě zdraví, následované plnohodnotnými vztahy se svými nejbližšími, kvalitním vzděláním, naplňující prací a v neposlední řadě také nezkreslenými informacemi. Občan podle něho od státu a veřejných institucí očekává důslednou, efektivní a spravedlivou realizaci zmiňované Listiny pro ochranu svých zájmů.

Pro Jaromíra Řezáče jako podnikatele je prioritou volný trh, bezpečnost a stabilita, kontinuita firmy, kvalitní vzdělávání a také vysoká firemní kultura. „Přál bych si Evropskou unii jako sdružení sebevědomých, rovnoprávných a spolupracujících států, nikoli zemí, kde jedni řídí a druzí poslouchají,“ představil zakladatel Gordicu svou vizi unie. Důležitými prvky této vize dále je volný trh bez hranic, minimum cel a intervencí směrem mimo EU, akceschopnost, efektivita a necenzurované informace.

Přes všechny své výhrady zůstává Jaromír Řezáč optimistou, a to podle svých slov i díky své rodině, přátelům a spolupracovníkům. Ocenil, že stále máme českou korunu a sami ovlivňujeme svoji monetární politiku, vyzdvihl význam našeho členství v NATO. Podle jeho slov nás evropská a naše česká byrokracie ještě nerozdrtila a stále máme státníky a ekonomy, kteří jsou ochotni se za české zájmy prát v cizině. A naše jméno v zahraničí je stále dobré. „Ještě nás ve světě mají rádi, často víc, než my sami sebe,“ dodal generální ředitel.

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr