Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GDPR v modulech GINIS Express

Známé nařízení GDPR s sebou přineslo nutnost několika změn. Výjimkou nebyl ani GINIS Express, který rozšířil funkčnosti modulů a dosáhl tak souladu s požadavky GDPR.

Podpora práv subjektu

Právo na přístup subjektu k osobním údajům o něm zpracovávaných upravuje Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen " GDPR "), obdobně jako zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Přístupem k osobním údajům se rozumí právo subjektu údajů zjistit od správce, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud ano, tak má fyzická osoba právo získat kopii těchto osobních údajů spolu s následujícími informacemi:
 
 •  účely zpracování,
 •  kategorie patřičných osobních údajů,
 •  příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 •  plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 •  veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 •  skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Dále má taktéž fyzická osoba právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, vznést námitku či podat stížnost u dozorového úřadu.
 

GINIS Express v souladu s GDPR


Ginis Expres proto obsahuje nástroj pro vyhledání dat subjektu napříč všemi produkty řady Ginis Express. Nástroj naleznete v modulu ADM viz níže.

gdpr-ginis.png
 
Prohledání probíhá na základě údajů uvedených v žádosti subjektu:
 
 •  příjmení,
 •  jména,
 •  data narození,
 •  IČ.
Výsledkem je pak seznam nalezených zpracování, včetně informace o kontextu zpracování.  Součástí vyhledání jsou pak i nalezené osobní údaje bez kontextu zpracování.

Uvedený nástroj je standardně součástí modulu ADM, bez nutnosti dalšího dokoupení.
 

Podklad pro výpis osobních údajů

Podklad pro výpis kopie osobních údajů je součástí ADM. Nástroj nabídne možnost výpisu kopie osobních údajů pro další zpracování odpovědi žádosti subjektu.

Tento podklad je zároveň možné využít pro splnění dalšího práva subjektu, a to práva na přenos.
 

Odstranění osobních údajů

Máme připraveny nástroje pro výběr a odstranění osobních údajů bez kontextu zpracování.

Jedná se o jednorázovou akci, která v příslušných agendách nalezne záznamy bez kontextu zpracování a následně je odstraní.


Monitoring

Základy monitoringu přístupů do aplikací jsou v GINIS Express dlouhodobě zpracovány a jsou dostupné v modulu ADM formou tisku.

Současně řada modulů detailně loguje veškeré změny osobních údajů, a to dle pravidel příslušné legislativy.

Na podporu předcházení možným únikům dat ze systémů jsou v rámci GINIS Express monitorovány provedené výstupy dat ze systému. Zejména pak monitoring všech exportu a tisků.


Informace o tom, jak připravit moduly a data uložená na GDPR je součásti samotného dokumentu.

Standardní funkčnost v jednotlivých modulech je zdarma.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
 • Aktualizace software
 • Metodologie
 • Zprávy vlastní
 • Zprávy cizí
 • Řešení
Potvrdit výběr