Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS pomohl k pozitivnímu hodnocení hospodaření Středočeského kraje

Pochvalně mohou představitelé Středočeského kraje hodnotit výsledky kontroly hospodaření kraje za loňský rok. Ministerstvo financí jako kontrolní orgán nezjistilo při přezkumu žádné chyby či nedostatky, shrnula ve středu Helena Frintová z krajského úřadu údaje ze závěrečné zprávy, kterou hejtmanství obdrželo v úterý. „Takovéto hodnocení, označené kontrolory stupněm A, získal Středočeský kraj naposledy v roce 2009,“ připomněla Frintová.
Radnice_Stredoceskeho_kraje01.jpg

Příznivé hodnocení oceňuje jako jeden z konkrétních výsledků zavedení vnitřního administrativního systému GINIS, který slouží veškeré agendě; toto prostředí je využíváno pro ekonomické, administrativní i správní činnosti a zajišťuje jejich provázanost. V minulých letech se při kontrolách nacházely četné nedostatky. Týkaly se především veřejných zakázek (včetně jejich zadávání), evidence majetku, účetnictví a rozpočtových operací. Poučením z chyb se staly úpravy úředních postupů včetně interních směrnic.

Celý článek naleznete zde.

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr