Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Odborná konference vystřídaná přínosnou panelovou diskuzí, to vše s tematikou kybernetické bezpečnosti

Ve dnech 21. - 22. listopadu 2018 se na Univerzitě Tomáše Bati, konkrétně Fakultě aplikované informatiky uskutečnila konference s názvem „Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost“.Stejně jako v minulých letech byla naše společnost generálním partnerem této akce. Konferenci doprovázely dva vysoce odborné workshopy na téma Mobile Security a Kryptologie a její zranitelnost.
Akce, se věnovala několika aktuálním tématům jako jsou moderní metody kryptografie a kryptoanalýzy v praktickém nasazení, bezpečnost mobilních technologií nebo hrozby internetu věcí. Na téma Kybernetická bezpečnost a GDPR půl roku po zavedení vystoupil za společnost GORDIC generální ředitel Jaromír Řezáč, Michal Řezáč, výkonný ředitel platformy KYBEZ a Jan Dienstbier, technický garant platformy KYBEZ.


 
Zlínský kraj byl dějištěm i akce následující - osmého setkání odborné a laické veřejnosti v rámci projektu Road show 2018 – My a naše bezpečnost. Panelová diskuze se konala 22. 11. 2018 v Uherském Hradišti v prostorách Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Konference se zabývala kybernetickou bezpečností a obranou, jako jedním ze základních parametrů schopnosti země čelit krizovým situacím, vzděláváním v oblasti ICT, průmyslu 4.0 a robotiky. Akce se zúčastnila řada významných osobností, kterým jsou tato témata blízká. Lze zmínit např. Aleše Špidlu, prezidenta ČIMIB nebo Jiřího Hynka z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Diskuzního fóra se zúčastnil i generální ředitel Jaromír Řezáč, který reagoval na několik důležitých témat. Mnohé donutil k zamyšlení i následnému souhlasu vyřknutím myšlenky: „Největším rizikem jsou lidé, pak jejich šéfové a až potom internet“.

Všichni panelisté apelovali na důležitost vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti nejen u studentů, ale i pedagogů, kteří jsou nositeli možnosti šířit osvětu ve školách.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr