Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Reakce na článek v Lidových novinách „Na cestě k digitální ústavě“

Vážený pane šéfredaktore,

dnes ráno jsem si v Lidových novinách, v rubrice Názory, přečetl se zájmem článek Jana Sedláka „Na cestě k digitální ústavě“, kde pan redaktor zmiňuje i naši společnost GORDIC. Dovolte mi velice důrazně se ohradit proti tvrzení, které v článku zaznělo v souvislosti s naší společností, cituji: „Stát také historicky zakázky na IT vypisoval špatně (ať už cíleně, nebo z důvodu nekompetentnosti) a musí se vypořádávat s tím, že jsou systémy v rukou jediného dodavatele. Příkladem z poslední doby je situace, kdy ministerstvo obrany zadá zakázku v hodnotě více než 211 milionů korun na provoz spisové služby do rukou firmy Gordic, která jako dodavatel drží karty.“

Informace, že zakázka pro společnost GORDIC v hodnotě 211 miliónů korun je pouze na provoz spisové služby, nás jednoznačně poškozuje. Uvedená částka se týká zajištění maintenance, tedy dodávky legislativně a technologicky aktualizovaných verzí celkem 3 informačních systémů Ministerstva obrany ČR (nikoliv pouze spisové služby), a to po dobu 4 let (tedy cca 53 mil. ročně). Jedná se o klíčové systémy resortu - Ekonomický informační systém (ekonomické agendy), Informační systém o službě a personálu (personální a mzdové agendy) a Informační systém spisové služby.

Jde o významnou faktickou chybu, která v souvislosti, kterou redaktor použil, vyznívá účelově a hrubě poškozuje jméno naší společnosti v očích našich zákazníků i veřejnosti. Přestože se jedná o názorový článek, není možné, aby si autor, obzvlášť pokud se tématu IT věnuje dlouhodobě, neověřil dané informace a publikoval zavádějící a nepravdivá tvrzení. V souvislosti s tímto názorovým článkem nás nikdo nekontaktoval, aby si dané informace o zakázce u nás ověřil.

Zároveň mi dovolte pro pochopení celkového kontextu uvést, že uvedené systémy fungují bez problémů a ke spokojenosti zákazníka, který o pokračování spolupráce projevil zájem. Výběrové řízení proběhlo zcela podle zákona, oprávněnost využití instrumentu JŘBÚ bylo ověřováno právními analýzami i dvěma nezávislými znaleckými posudky. Díky požadované exit strategii má objednatel jistotu, že bude zajištěna kontinuita systémů pro případ, že bude chtít přejít k jinému dodavateli.

Resort ministerstva obrany má s námi jako dodavatelem uzavřenou specifickou licenční dohodu - licenční model, postavený přesně podle potřeb resortu a umožňující čerpání finančních prostředků kontrolovat. Tento licenční model podporuje veškeré procesy až do stupně utajení T.

Vzhledem k uvedení nepravdivých a zavádějících informací ve Vašem médiu Vás touto cestou žádám o Vaši adekvátní reakci.

Předem děkuji za Vaše vyjádření.
 
S pozdravem,

Ing. Vladimír Přech
Ředitel obchodně-právní sekce
GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 4
586 01 Jihlava
 


 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr