Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Seminář Hospodářské komory ČR nabídl přehled nejčastějších chyb při zavádění GDPR

V úterý 6. 11. se pod záštitou Hospodářské komory České republiky uskutečnil seminář, jehož účastníci si mohli poslechnout renomované odborníky, kteří se zaměřili především na praktické zkušenosti z půlročního období platnosti GDPR.
PhDr. Miroslava Matoušová z Úřadu pro ochranu osobních údajů a Jakub Morávek, Ph.D z advokátní kanceláře Felix a spol. ve svých příspěvcích přednesli nejčastější chyby, ke kterým při implementaci a aplikaci GDPR dochází. Další vystupující, Ing. Pavel Vinkler, Ph. D. z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se ve svém bloku orientoval na podpůrné nástroje pro podnikatele, které MPO poskytuje za účelem usnadnění plnění povinností spojených s GDPR.

7-11-2018-hospodarska-komora.png

K zajímavému programu semináře přispěl i zástupce společnosti GORDIC, Ing. Vojtěch Hvězda, který ve svém příspěvku myslel zejména na ty účastníky akce, kteří ještě GDPR ve svých organizacích zavedené nemají. Hvězda posluchačům představil automatizovaný analytický systém, který dokáže zhodnotit stav osobních údajů napříč firmou a na základě provedené analýzy navrhne relevantní řešení.

Závěr semináře obohatily dvě případové studie, které účastníkům akce přiblížily zkušenosti se zavedením GDPR z pohledu malé české firmy CORA MANAGEMENT s.r.o. a velké mezinárodní firmy ČEZ. Případové studie ukázaly, že základní principy při zavádění GDPR jsou stejné bez ohledu na velikost firmy. Posledním bodem programu byla diskuse, při níž si účastnící akce mohli vyměnit zkušenosti se zavedením GDPR a poradit se s odborníky.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr