Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Soutěž IT projektů EGOVERNMENT THE BEST 2018 zná své vítěze

Již po třinácté se v pondělí 19. listopadu 2018 v Obecním domě v Praze vyhlašovaly výsledky nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo pod záštitou Vladimíra Dzurilly, zmocněnce vlády pro IT a digitalizaci.
Mezi centrálními projekty si vítězství odneslo Ministerstvo vnitra ČR a jeho Portál občana, který představuje prioritní personalizované místo poskytování služeb občanovi. Mezi kraji patří první místo Olomouckému kraji. Projekt IT Quality Index – měření a porovnání kvality IT je cestou jak pravidelně vyhodnocovat kvalitu jednotlivých IT činností úřadu.
 
I v letošním roce se společnost GORDIC těší z úspěchů svých klientů a projektů, na kterých se podílela v roli dodavatele. V kategorii Projekty obcí se na prvním místě umístil projekt Kompletní změna informačního systému Obce Hroubovice. Jeho hlavní myšlenkou byla elektronizace úřadu s cílem nahradit dva původní jedním komplexním systémem s provázanými moduly. “Kromě zefektivnění práce pracovníků úřadu se také podařilo výrazně zlepšit elektronickou komunikaci úřadu s jejími občany”, uvedla vedoucí projektu za GORDIC Jana Krejčíková. Zasloužené ocenění si převzal starosta obce pan Marcel Samek.
 

 
Druhé místo ve stejné kategorii získala Obec Tučapy s projektem Centralizace ekonomického informačního systému obecního úřadu a zajištění zastupitelnosti pracovníků úřadu. Centralizace byla spojena s implementací spisové služby. Díky tomu bylo dosaženo jednoduššího a přehlednějšího chodu obecního úřadu a byla zajištěna zastupitelnost pracovníků úřadu. Cenu z rukou náměstka Josefa Postráneckého převzal starosta obce Pavel Novák, kterému sekundoval realizátor projektu za společnost GORDIC Jiří Rada.
 
Na třetím místě se umístil projekt Obce Rozkoš s názvem Řešení GDPR pro obec online. Záměrem projektu bylo pomoci obci se zpracováním evropského nařízení v prostředí úřadu. Toho bylo dosaženo pomocí nástroje GDA - GDPR analýza online společnosti GORDIC, který pomáhá plnit požadavky nařízení, dokáže reagovat na změny přímo v dané organizaci a udržuje analýzu neustále aktuální. Pro cenu si za obec Rozkoš přišel Lubomír Hrůza za asistence vedoucího projektu Luďka Bartese.
 
Třetí místo v kategorii měst získalo Město Benešov za svůj projekt Efektivní a transparentní úřad. Oceněna byla především schopnost úřadu přijímat digitální dokumenty i data a pracovat s nimi, podporovat všechny kroky v rámci životního cyklu elektronických dokumentů a rozvíjet podmínky pro úplné elektronické podání. Cenu za Město Benešov převzaly v Obecním domě projektové manažerky Iva Lajpertová a Aneta Barešová.
 
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr