Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

V Ostrově jsou nyní díky rozklikávacímu rozpočtu transparentnější

Na webových stránkách města Ostrov můžete nově najít sekci Rozpočet a finance, díky čemuž je úřad transparentnější než kdy dříve. Tímto krokem chce město budovat větší důvěru občanů k vedení města a správě veřejných financí.

web.jpg


Nově si může každý občan Ostrova najít v přehledné a srozumitelné podobě odpovědi na otázky jako: kam směřují peníze z městského rozpočtu, jaký je aktuální stav čerpání rozpočtu či kolik stála nová kanalizace. Jelikož rozklikávací rozpočet není určen jen pro management a interní potřeby města, ale především pro veřejnost, lidé mají nově přehled o nakládání s veřejnými prostředky a hospodaření města, a to i prostřednictvím přehledného grafického znázornění s podrobnými komentáři. Starosta Josef Železný říká: "Ať občan vidí, jak hospodaříme a který odbor jak čerpá."

Rozklikávací rozpočet města Ostrov


Zdroj: Mladá fronta DNES, www.ostrov.cz

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr