Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS je připraven na změny při dotazování do základních registrů

Agendový informační systém GINIS disponuje potřebnými funkčnostmi pro podporu omezení požadovaného rozsahu údajů při dotazování do Registru obyvatel/Registru osob.
 Ministerstvo vnitra s účinností od 1. července 2019 přestane poskytovat a priori plný rozsah údajů podle oprávnění, pokud nebyl na počátku při dotazu služby rozsah požadovaných údajů vymezen.

Předpokladem řádného fungování agendového informačního systému GINIS bude:

     -správně nahlášená působnost v agendách ze strany orgánu veřejné moci (OVM),
     -dodatečná konfigurace systému dle požadavků specifikovaných Ministerstvem vnitra,

tak aby OVM mohl využívat údaje ze základních registrů v rozsahu, v jakém je dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle jiných právních předpisů oprávněn.
 
K provedení nezbytných analýz a realizaci potřebných úprav konfigurace systému nabízí naše společnost konzultační podporu.

Prohlášení v plném znění naleznete zde.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr