Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GORDIC opět obhájil Certifikát vhodného dodavatele

Společnost GORDIC znovu úspěšně prošla dozorovým auditem se svým produktem Spisová služba GINIS. Splněním všech kvalifikačních kritérií a požadavků a byl uznán produktovou certifikační komisí za oprávněného užívat „CERTIFIKÁT VHODNÉHO DODAVATELE“ pro řešení v oblasti správy dokumentů a informací.
Cílem v pořadí již čtvrtého dozorového auditu bylo prověření aktuální stavu vnitřního i vnějšího prostředí, reakce společnosti GORDIC na změny i na předchozí doporučení auditora.

Z pohledu zákazníka je nejdůležitějším závěrem prověření shody produktu Spisová služba, implementovaného dle metodiky GORDIC, s požadavky legislativy a standardů, které přímo ovlivňují podmínky správy dokumentů na národní i mezinárodní úrovni. Tedy včetně Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, normy ISO 15489 a referenčního modelu OAIS.

Systém GINIS se úspěšně vyrovnává také se všemi novými právními předpisy, které se této problematiky dotýkají. Mezi ně patří například nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru  (eIDAS), obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) či zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB).

Uživatelé systému GINIS mají záruku ve správných postupech správy a řízení dokumentů a informací a získávají garanci, že digitální dokumenty spravují plně v souladu s evropskými i národními standardy a legislativou.

cvd_gordic_2019.JPG
CERTIFIKÁT VHODNÉHO DODAVATELE
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr