Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Léto začalo milníkem ve světě elektronických pečetí

Přestože je kvalifikovaná elektronická pečeť relativně novým nástrojem eGovernmentu, počet úřadů ji využívajících stále stoupá. Vedle ústředních správních orgánů (např. České školní inspekce) jsme ke službě I. Certifikační autority připojili i řadu měst a obcí. Kvalifikované pečetě tak najdete na elektronických dokumentech vniklých na městských úřadech od Znojma po Nový Bor. A další instalace stále přibývají.
Odpovídá tomu i počet vytvořených pečetí. Na počátku léta tak byla HSM modulem služby QSeal vygenerována jubilejní miliontá kvalifikovaná pečeť, která se stala součástí jednoho z dokumentů Jihomoravského kraje (v rámci spisové služby GINIS umožňující pečetění na dálku). Společnost I. Certifikační autorita o tom informovala na svém webu. Elektronické pečetě se tak fakticky staly běžnou realitou našeho eGovernmentu.

pecet02.jpg

S ohledem na připravovaný návrh zákona o právu na digitální služby (aktuálně se ke sněmovnímu tisku 447 postupně vyjadřují sněmovní výbory, kterým byl přikázán po prvním čtení) lze předpokládat, že přibude procesů, ve kterých najde kvalifikovaná pečeť vhodné uplatnění. A nejenom při práci s dokumenty a formuláři, publikovanými například z GINISu prostřednictvím portálu občana.

Možnost vyřídit potřebné formality „vzdáleně“ bez nutnosti návštěvy úřadu je výzvou doby. Aby však byla řešení bezpečná a následné výstupy řízení formálně nezpochybnitelné, je třeba používat odpovídající nástroje, vytvářející (a udržující) důvěru v souladu s postupy, stanovenými v unijním nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (eIDAS). Kvalifikovaná elektronická pečeť je jedním z nich.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr