Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Novinky v elektronické fakturaci a systém GINIS

Od nového roku musí být organizační složky státu připraveny přijmout a automatizovaně zpracovat fakturu v celoevropském formátu. Od roku 2020 čeká tato povinnost všechny zadavatele veřejných zakázek.
Evropská směrnice 2014/55/EU, evropská norma pro elektronickou fakturaci a související česká legislativa stanovila pro organizační složky státu povinnost od 31. prosince 2018 přijímat a automatizovaně zpracovávat elektronické faktury v určených formátech. O rok později čeká tato povinnost na všechny zadavatele veřejných zakázek, tedy mj. i územně samosprávné celky.

Díky sjednocení formátů by tak měly být tyto instituce schopné přijmout fakturu
i od zahraničního dodavatele. V současnosti nejčastěji používaný formát ISDOC bude i nadále zachován. Ten má na rozdíl od evropských formátů svůj vlastní prohlížeč. V případě nových formátů se o podobném prohlížeči uvažuje, stejně jako o validátoru, který by fakturu v případě její neúplnosti vrátil dodavateli.

Elektronická fakturace nachází největší uplatnění u stálých dodavatelů s opakovanou fakturací. Pro úřad znamená automatizované vytěžení údajů z faktury zrychlení práce a minimalizaci chyb vzniklých z přepisování údajů do informačního systému.

El-faktura-2019.png


Řešení v systému GINIS

Z pohledu informačního systému GINIS představuje řešení rozšíření modulu KDF (Kniha došlých faktur) o podpoložku e-Fakturace. Jedná se o řešení placené, protože jde o novou funkčnost související s novou legislativou, kterou stávající software nepokrýval. Klient, který si tuto funkčnost zakoupil již dříve v souvislosti s příjmem faktur ve formátu ISDOC, má již záležitost vyřešenu - možnost vytěžit faktury v nových formátech získá v rámci udržovacího poplatku.

Po importu faktury do GINIS KDF se údaje v ní obsažené automaticky načtou do předem připravených polí. Tím, že se nemusí znovu přepisovat, odpadá riziko chyb. Pokud nějaký povinný údaj chybí, faktura není zaevidována do KDF a čeká na ruční doplnění. Dosavadní zkušenosti s formátem ISDOC říkají, že vizuální kontrola faktury v prohlížeči (ISDOC Reader) je i nadále doporučována.


Kdo je povinen e-Fakturu přijímat?

Organizační složky státu: od 31. 12. 2018
Povinnost ústředních orgánů státní správy a jim podřízených organizačních složek státu byla stanovena usnesením vlády č. 347 ze dne 10. 5. 2017. Instituce budou muset přijímat elektronické faktury ve formátech stanovených Evropskou směrnicí 2014/55/EU a dále ve formátu ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

Všichni zadavatelé veřejných zakázek: od 1. 4. 2020
Povinnost zadavatelů veřejných zakázek uvedených v §4 odst. 1, písmeno b) až e) (všichni ostatní zadavatelé) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek stanovená v §279 odst. 5 písm. b) přijímat a zpracovávat elektronické faktury odpovídající evropské normě pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr