Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Setkání partnerů KYBEZ přineslo vize i poznatky

Platforma KYBEZ uspořádala na Konopišti setkání partnerů a vědecké rady. Na něm se projednávaly především činnosti spojené se strategickým plánováním pro rok 2019, ale i spolupráce na vzdělávání s akademickými složkami. 
21. května 2019 proběhlo setkání partnerů platformy KYBEZ, kde se primárně řešily strategické plány pro rok 2019 a její poslání. Jaromír Řezáč, ředitel společnosti GORDIC, hned v úvodu zdůraznil systematickou osvětu a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako jeden z hlavních úkolů.


Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel firmy GORDIC, zdůraznil důležitost vzdělávání

Dále zástupci firmy GORDIC představili produkty pro řízení kybernetické bezpečnosti a jejich interakci s produkty partnerů.

V další části programu se ujal slova Marek Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj v oblasti internetu věcí, který představil bezpečná řešení v IoT a zkonkretizoval vize pro rok 2019. Následovala prezentace společnosti HDL, zabývající se automatizací budov a způsoby ochrany dat představili i noví členové platformy KYBEZ.

Jaromír Řezáč ke konci jednání partnerů znovu připomněl, že bezpečnost informací, včetně kybernetické bezpečnosti, není jenom zákonná povinnost, ale existenční nutnost.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr