Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Setkání tajemníků městských a obecních úřadů v Luhačovicích

Společnost GORDIC se snaží být svým zákazníků nablízku. Proto jsme se v prvních dnech měsíce června 2019 zúčastnili kongresu v Luhačovicích, kam zavítaly na dvě stovky tajemníků z celé České republiky.
Vyslyšeli jsme přání tajemníků měst a obcí, kteří volali po jasných a konkrétních informacích. Takových, které jim pomohou se zorientovat v současné džungli legislativy, nařízení a vyhlášek ve vztahu k výkonu jejich funkce. Proto připravil odborník společnosti GORDIC Ing. Miroslav Čejka přednášku s názvem: „Nové povinnosti a výzvy e-úřadování.“ Sálem kulturního domu Elektra se nesly profesionálně a odborně podložené argumenty, proč by měl úřad využívat elektronické pečetění či hybridní poštu. Ve svém sdělení provedl posluchače evropským nařízením eIDAS, které právě tajemníkům ukládá řadu povinností, kterým je třeba se pečlivě věnovat.Velmi zajímavým bodem byl krátký exkurz týkající se analýzy, kterou si nechalo v letošním roce vypracovat Ministerstvo vnitra. Ta  se zaměřila na informační systémy a správu dokumentů vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Jinými slovy, zda úřady vydávají skutečně platné a validní dokumenty. Předběžné výsledky poukázaly na neutěšený stav výkonu spisové služby. Přítomní tajemníci tak dostali šanci k zamyšlení, jak je na tom právě jejich město či obec. Pokud totiž nefunguje správně elektronická spisová služba, nefunguje správně ani úřad.
Sluncem zalité lázeňské město Luhačovice poskytlo nádherné prostředí pro toto setkání. Také organizátorům vyšla příprava i průběh celé akce na jedničku. Doufáme, že k celkovému úspěchu akce přispěla i společnost GORDIC.

Těšíme se i na další budoucí setkání.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr