Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Typové spisy v GINIS® již od roku 2012

Typové spisy jsou v poslední době stále více skloňované téma. V praxi se používají již dlouho, bohužel ale spíše podle zvykového práva a u každého původce či každé agendy trochu jinak. První krok k jejich kodifikaci byl učiněn v první verzi Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS) v roce 2009, s koncem přechodného období pro splnění požadavků k 1.7.2012. Systém GINIS® zaručující svým uživatelům plný soulad s dotčenou legislativou se stal prvním informačním systémem v České republice, který soulad s požadavky NSESSS, deklaroval a naplnil.
První praktické odezvy dávaly tušit, že oblast Typových spisů nebyla v NSESSS zakotvena bez problémů. Zástupci GORDIC se aktivně od počátku zapojili do pravidelných jednání odborného týmu k úpravám NSESSS. Ve spolupráci s dalšími odborníky Ministerstva vnitra ČR, Národního archivu i jiných dodavatelů docházelo ke zpřesňování požadavků NSESSS. Národní standard prošel za poměrně krátkou dobu několika novelizacemi, což se projevilo i ve změnách v oblasti řešení Typových spisů.

Uživatelé si však vždy mohou být jisti, že systém GINIS je v rámci legislativního upgrade průběžně udržován v plném souladu s měnící se legislativou i s novelami NSESSS. Soulad systému GINIS s požadavky NSESSS je navíc deklarován i získáním Certifikátu vhodného dodavatele a jeho úspěšnou pravidelnou recertifikací formou dozorových auditů.


Certifikát vhodného dodavatele Spisové služby udělený společnosti GORDIC.

Použití Typových spisů je samozřejmě nejen o naplnění povinných požadavků, ale také o uživatelské přívětivosti. Proto je i tato otázka aktivně diskutována nejen s uživateli systému GINIS, ale také s dalšími odborníky. Zejména velmi oceňujeme praktické připomínky zástupců Národního archivu a Archivu hl. města Prahy. Úpravy na základě takto získané zpětné vazby jsou zahrnovány do pravidelných upgrade systému GINIS.

Pokud se jakýkoliv původce rozhodne pro praktické využití Typových spisů v souladu s NSESSS při správě svých dokumentů, může si být jist, že systém GINIS je tou správnou volbou.

 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr