Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Větší ohleduplnost k životnímu prostředí s novým systémem třídění odpadu

GORDIC třídí, třiď s námi - přesně tak zní název projektu, který firma s gordickým uzlem ve znaku spustila začátkem února. Již v minulosti zde dobře fungovalo třídění na směsný odpad, papír a plasty.Nyní se však problematika odpadu posunula výrazně dál – vznikla řada míst určených k třídění, ke kterým má každý pracovník ze své kanceláře blízko a kde dle návodu roztřídí odpad do jednotlivých kontejnerů na papír, směsný odpad, bioodpad, plast a nebezpečný odpad.

img3.png

Základní rozdělení nejčastěji tříděného odpadu je vyvěšeno u každého stanoviště. Cesta k šetrnějšímu chování je tak maximálně usnadněna. Kdo by si nebyl jist s umístěním konkrétního předmětu (který není ve výčtu v rámci základního vyvěšeného rozčlenění) do správného kontejneru, může využít i doprovodné webové stránky https://tridime.gordic.cz/, kde stačí do vyhledávacího okénka napsat daný předmět a stránka odhalí k jakému z kontejnerů má pracovník zamířit.

img1a02.png

Změna nastala na základě souběhu několika podnětů a požadavků uvnitř firmy na šetrnější chování a více enviromentální přístup. Vedení firmy dalo s radostí nápadu zelenou a celou iniciativu samo podpořilo.

 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr