Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Zástupci městských částí Prahy si poslechli prezentaci na téma Portál občana a E-faktura

V pátek 11. 1. 2019 se v prostorách společnosti GORDIC uskutečnila prezentace na téma RAP (Portál občana) a E-faktura. Představení nejnovějších produktů si přišlo poslechnout 23 posluchačů z řad zástupců městských částí Prahy.
Portal-obcana,-E-faktura-(1).jpg

Portál občana představil za společnost GORDIC ředitel odboru projektového řízení ÚSC Martin Vrabec. Ve svém bloku mj. zmínil, že prostřednictvím rozhraní Portálu občana mohou Pražané efektivně komunikovat s magistrátem nebo svou městskou částí online. Nástroj umožní platit za veřejné služby moderními platebními prostředky, řešit životní situace (pomocí online formulářů), podávat žádosti o dotace, realizovat referenda a veřejné ankety nebo podílet se na rozhodování o investicích pokrytých veřejnými prostředky díky participativnímu rozpočtu. Vrabec poukázal i na reálné uplatnění Portálu občana. Rozhraní již využívá Olomoucký kraj, Karlovarský kraj, město Třešť či město Černošice.

Program byl doplněn příspěvkem Martina Vašků, ředitele odboru metodické podpory a controllingu, na téma E-faktury. Ve své prezentaci se zaměřil na rozšíření modulu Knihy došlých faktur (KDF), který nově umožňuje automatický přepis údajů z elektronické faktury do připravených polí v KDF. Vašků připomněl i aktuálnost tématu přijímání a zpracování elektronických faktur, které bude od 1. 4. 2020 povinné pro všechny zadavatele veřejných zakázek.

Prezentace proběhla v přátelské atmosféře a účastníci si, dle jejich vyjádření, páteční program užili.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr