Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GORDIC opět obdržel Certifikát vhodného dodavatele pro spisovou službu

Společnost GORDIC, producent Spisové služby GINIS, znovu úspěšně prošla dozorovým auditem a recertifikací implementační metodiky spisové služby.
Produkt Spisová služba splnil všechna kvalifikační kritéria a požadavky certifikace a zaručuje tak uživatelům, že jeho provozování v souladu s implementační metodikou bude splňovat relevantní požadavky:
 
  • normy ISO 15489 Information and Documentation, Records Management,
  • národního standardu pro elektronické systémy spisové služby,
  • referenčního modelu OAIS.

Společnost GORDIC spol. s r.o. je tak se svým produktem Spisová služba oprávněna užívat „CERTIFIKÁT VHODNÉHO DODAVATELE PRO ŘEŠENÍ V OBLASTI SPRÁVY DOKUMENTŮ A INFORMACÍ“.
 
certifikat.png

Systém GINIS SSL se kromě výše uvedených norem úspěšně vyrovnává také se všemi novými právními předpisy, které se této problematiky dotýkají. Mezi ně patří například eIDAS, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) či Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB).

Uživatelé systému GINIS mají záruku ve správných postupech správy a řízení dokumentů a informací a získávají garanci, že digitální dokumenty spravují plně v souladu s evropskými i národními standardy.

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr