Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Spolu (nejen) pro informační bezpečnost

GORDIC dlouhodobě spolupracuje s českými univerzitami. Jedním z jeho důležitých partnerů na poli akademické je Fakulta podnikatelská brněnského VUT. Ohledně názorů na spolupráci proběhla diskuse ve třech. Zúčastnila se jí doc. Ing. Zdeňka Konečná, proděkanka fakulty, Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., pracovník Ústavu informatiky, a Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti GORDIC.
Spolupráce s akademickou sférou je dle mého vždy výhodná oboustranně,“ věří Jaromír Řezáč. „Pouze intenzivní propojení studia s reálnou praxí totiž dokáže připravit studenty na budoucí kariéru v oboru. Firmám zároveň umožní ‚vychovat‘ budoucí zaměstnance a získat přehled nejen o schopnostech a dovednostech studentů. Naše firma velmi úzce spolupracuje s akademickou sférou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Díky tomu vzniká řada projektů, které výrazně přispívají k šíření osvěty i optimalizaci bezpečnostních opatření konkrétních subjektů,“ dodává.

_DSC1701-Edit.jpg
„Pouze intenzivní propojení studia s reálnou praxí dokáže připravit studenty na kariéru v oboru,“ říká Ing. Jaromír Řezáč.
 

„Na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je již od jejího založení spolupráce s praxí velmi silně akcentována. V současné době spolupracujeme s více než 80 partnerskými subjekty z komerční sféry, jak z České republiky, tak i ze zahraničí,“ říká Zdeňka Konečná.

„Konkrétně v našem Ústavu informatiky vedu aplikovaný výzkum v oblasti managementu informační bezpečnosti,“ doplňuje ji Viktor Ondrák. „Je to strategický obor s obrovským potenciálem pro budoucnost. Závislost na informačních systémech a technologiích ICT už dosahuje téměř takové úrovně jako závislost na energiích téměř ve všech oblastech výroby (Průmysl 4.0), služeb a veřejné správy. Přitom management zvládání rizik z informačních hrozeb a business continuity management po incidentech od těchto hrozeb je v naprosté většině případů na zcela nedostatečné úrovni.“

V oblasti managementu informační bezpečnosti je pro fakultu klíčovým partnerem právě Gordic. Společně založily platformu KYBEZ, sdružující dnes již stovky významných subjektů z této oblasti.

„Na pravidelných setkáních a na portálu KYBEZ se vzájemně seznamujeme s výsledky své práce a získáváme podněty pro další výzkum,“ vysvětluje Viktor Ondrák.

Do projektů KYBEZU jsou zapojeny subjekty ze soukromé, veřejnoprávní i akademické sféry. Kromě zakládajícího VUT například Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nebo Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně.
 

KYBEZ samozřejmě není jediným projektem, na němž fakulta spolupracuje s komerční sférou.

Mimo platformu KYBEZ spolupracujeme například s energetickým gigantem, s výrobcem energetických celků, s několika subjekty státní správy, a to převážně v oblasti zavádění ISMS (systém řízení informační bezpečnosti) a jeho udržitelném provozu. Ve spolupráci s členy KYBEZu pak řešíme nasazení optimálních technologií v oblasti technických opatření informační bezpečnosti,“ upřesňuje Viktor Ondrák.


Celý rozhovor najdete zde
 


 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr