Manage smartly
+420 567 309 136

Akreditovaný kurz objasňuje důležitou novelu týkající se správy dokumentů

S příchodem nového roku je očekávána novelizace vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.
S příchodem nového roku je očekávána novelizace vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. V této souvislosti připravila společnost GORDIC akreditovaný kurz s názvem Nová legislativní úprava správy dokumentů (č. PV413-01)
 
Kurz se bude věnovat změnám legislativy v oblasti spisové služby a archivnictví. Jeho účastníci se seznámí s novinkami v souvisejících právních předpisech a zejména ve zmiňované vyhlášce. Získají ucelený přehled o zákonných předpisech pro oblast spisové služby a archivnictví (zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, národní standard o pro elektronické systémy spisové služby, atd.) a také aktuální informace o projektu Národního digitálního archivu a krajských digitálních spisoven. 

Kurz je určen zástupcům organizací státní správy, samosprávy a soukromých firem, především těch se znalostí metodiky spisové služby a základů příslušné legislativy.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr