Manage smartly
+420 567 309 136

Analytické nástroje optimalizují řízení

V duchu hesla “Kdo chce řídit, musí vědět” je dlouhodobou prioritou společnosti GORDIC® při vývoji informačního systému GINIS jeho orientace na podporu rozhodování managementu úřadů. Jejím výsledkem je jednak široká nabídka standardních i specializovaných výstupů z jednotlivých agend a především vývoj nadstavbových nástrojů, poskytující vedoucím pracovníkům přehledné údaje pro rozhodování: datové sklady, nástroje Business Inteligence (BI) a Controlling.
Systém GINIS+ rozšiřuje tuto nabídku formou pokročilých analytických nástrojů nové generace, které umožní analyzovat, simulovat a vyhodnocovat například toky dokumentů, finanční workflow nebo hospodaření spojené s provozem budov. Uživatel má o procesech jasný přehled, je mu umožněno provádět simulace a aplikovat prediktivní doporučení.

Datový sklad

Datový sklad představuje metody a technologii pro uspořádání velkých objemů dat. Jeho účelem je zpřístupňovat obsažená data v plně srozumitelné podobě všem svým uživatelům zabývajícím se následnou analýzou a vizualizací.

Nad datovým skladem pak figuruje sada nástrojů Business Intelligence (BI), které pomáhají uživatelům přetavit zjištěná fakta z datového skladu na užitečné informace. Typickými produkty implementovaného řešení jsou např. interní nebo externí analytické portály, manažerské informační systémy (MIS), manažerský reporting, nebo aplikace typu „Rozklikávací rozpočet“, určených především pro veřejnost.

Datová tržiště GORDIC®

Společnost GORDIC disponuje mnohaletými zkušenostmi v oblasti datových skladů a Business Intelligence. První projekt implementace datových skladů ekonomiky IS GINIS proběhl v roce 2003. Od té doby jsou v provozu kromě datových tržišť z oblasti ekonomiky nebo správy dokumentů i sektorová tržiště jako jsou Doprava, Školství a další.

Datové tržiště BASIC

Datové tržiště BASIC vychází z mnohaletých zkušeností a příkladů praxe na úspěšných realizacích projektů datových skladů a nástrojů Business Intelligence. Toto „přednastavené“ řešení datového skladu a nástrojů Business Intelligence obsahuje vše, co se v praxi osvědčilo. BASIC Datový sklad se vyznačuje zejména rychlostí implementace a velice příznivou cenou Řešení je určeno menším organizačním složkám státu, městům, obcím a jejich příspěvkovým organizacím, pro které je klasické řešení datového skladu příliš nákladné a potřebují mít k dispozici vybraná ekonomická data pro analýzy, reporting a základní controlling.

Controllingové nástroje

Controllingové moduly GINIS jsou určeny k podpoře životního cyklu datového skladu a využívání nástrojů BI, zejména z metodických důvodů. Smyslem datového skladu a BI totiž není rekapitulovat výstupy obsažené v jednotlivých IS novou „atraktivnější“ formou, ale přinést nové informace potřebné pro rozhodování: obsahuje možnosti predikce a modelování variant budoucího vývoje pro podporu řízení orientovaného na budoucnost.
Porovnání předpovědí s měřenou a sbíranou skutečností poskytuje ty správné podklady pro vytěžení možností Business Inteligence. Controllingové nástroje GORDIC® jsou vyvíjeny s důrazem na specifika veřejné správy a její veřejnou kontrolu - obsahují specifické nástroje pro veřejný sektor,  jako hodnocení efektivity zřizovaných organizací, řízení jejich hospodaření, management sběru validních dat, atp.

Datové sklady, nástroje BI a Controllingu umožňují organizaci řídit na základě průběžného porovnávání skutečnosti oproti stanoveným cílům. Managementu pomůže soustředit se na budoucnost, nikoliv na dohledávání minulosti.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr