Manage smartly
+420 567 309 136

Aplikační podpora finanční kontroly šetří čas i peníze

Oblast finanční kontroly organizací veřejného sektoru zahrnuje interní audit, veřejnoprávní kontrolu, finanční kontrolu mezinárodních smluv a tzv. řídící kontrolu, která je někdy za finanční kontrolu mylně zaměňována. V polovině roku 2015 má vstoupit v platnost nový zákon, upravující tuto oblast. S jeho přijetím stoupne také význam softwarové podpory finanční kontroly v organizacích.
Základním stavebním kamenem této aplikační podpory v pojení GORDIC je specializovaný modul Finanční kontrola (FIK), který řeší interní audit, veřejnoprávní kontrolu a oblast následné řídící kontroly. Předběžná finanční kontrola je implementována do procesů financování organizace, tedy do Smluv, Knihy došlých faktur, Knihy odeslaných faktur a dalších aplikací. Předností řešení v pojetí společnosti GORDIC® je plná integrace kontrolních prvků s ekonomickým informačním systémem, díky které odpadá duplicitní zadávání dat.

Důležitým prvkem řešení je také využití Elektronická podpisové knihy (EPK) a tedy zapojení finanční kontroly do obecného elektronického schvalovacího procesu organizace. Ten je již mnoha velkými úřady úspěšně využíván. Například na ministerstvu obrany je prostřednictvím EPK realizováno denně cca 3000 podpisů. Elektronický schvalovací proces je navíc doprovázen avizací - důležitá upozornění chodí uživateli přímo do emailu.

Přínosy řešení Finanční kontroly GORDIC®:

 • systémové řešení požadavků zákona o finanční kontrole včetně aplikační podpory
 • úspora času a práce spojených s procesy finanční kontroly
 • eliminace duplicitního zadávání dat (jsou vytěžovány přímo z primárních dokladů)
 • optimalizace rozpočtu vedoucí k úsporám ve výdajích
 • operativní řízení hotovosti (důležité zejména v závěru rozpočtového období)
 • minimalizace rizika porušení rozpočtové kázně organizací
 • důkaz snahy o transparentnost organizace
 • posílení důvěry občana k úřadu a k jeho vedení
 • úspora času při tvorbě výstupních dokumentů kontroly pomocí šablon
 • odstranění velkého objemu interních tisků díky elektronizaci celého procesu
 • preventivní snížení rizika defraudace

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
 • Aktualizace software
 • Metodologie
 • Zprávy vlastní
 • Zprávy cizí
 • Řešení
Potvrdit výběr