Manage smartly
+420 567 309 136

DLM Forum v Lisabonu s českou účastí

Portugalský Lisabon ve dnech 10. - 14. listopadu 2014 hostoval konferenci odborného sdružení DLM Forum. Konferenční prostory prestižní univerzity „Instituto Superior Técnico“ dobře ilustrovaly zaměření DLM Fora - hledání nových cest, odborné diskuze, spolupráce s vědeckou obcí, využívání nejnovějších technologií i výchova a vzdělávání v oblasti uchovávání digitálních dokumentů. Tentokráte se nejednalo o obvyklé pracovní zasedání, které se koná pravidelně každý půlrok, ale o již 7. trienále DLM Forum, tedy konferenci s výrazně silnějším obsazením, tématem i účastí, konanou jednou za tři roky.
DLM Forum zavítalo do Lisabonu již podruhé, poprvé to bylo před 7 lety. Tentokrát se však vrátilo do úplně jiného prostředí, a to nejen co se týká konferenčních prostor a připravenosti hostující země, ale především co do diskutovaných oblastí i celkového posunu v řešení práce s digitálními dokumenty. Na první pohled by se možná mohlo zdát, že se v mnoha oblastech stále tápe, diskutuje a chybí nějaké konkrétní závěry. Ale občas stojí za to se ohlédnout. A při srovnání, co se za těch 7 let vše událo, zrealizovalo a kam jsme se posunuli, tak nezbývá než říci – má to smysl. A vzhledem k tomu, že DLM Forum přímo i nepřímo ovlivňuje situaci v českém prostředí, je s podivem, že se kromě zástupců Ministerstva vnitra na práci DLM Fora dlouhodobě podílí za Českou republiku pouze jediná komerční společnost a dodavatel DRMS, společnost GORDIC. Žádný další dodavatel těchto systémů z České republiky dosud neprojevil o členství v tomto prestižním odborném sdružení zájem. Připomeňme, že DLM Forum je tvůrcem standardu MoReq, který se promítá do české legislativy v podobě Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESS), a nyní se spolupodílí na neméně důležitém projektu pro archivaci digitálních dokumentů E-Ark.

dlm2014.jpg

Hlavní konferenční dny byly naplněny odbornými přednáškami paralelně ve třech blocích. Navíc se v dalších dnech konaly doprovodné semináře k tématu Moreq a projektu E-Ark. Bylo tedy z čeho vybírat. Mezi velmi zajímavé části konference rozhodně patřily prakticky zaměřené přednášky firmy KEEP Solutions z Portugalska o archivním systému RODA, na jehož vývoji i pro české prostředí spolupracuje se společností GORDIC. V dalších přednáškách bylo možné se seznámit se s prvními zkušenostmi s archivací databází, které jsou z pohledu komplikovanosti ale i cennosti uchovávaných dat velkou výzvou a není možné je pomíjet. Samostatná část jak přednášek, tak i doprovodných seminářů, patřila projektu E-Ark.  Tento projekt si klade za cíl vytvořit a úspěšně zprovoznit v pilotním režimu pan-evropskou metodiku pro archivaci digitálních dokumentů i databází. Na dosažení tohoto cíle bude projekt E-Ark spolupracovat s komerčními poskytovateli systémů a využívat současné národní a mezinárodní osvědčené postupy.

Jako již obvykle, jednání DLM Fora bylo nejen o odborných přednáškách a panelových diskuzích, ale také o osobních setkáních s předními odborníky z celé Evropy. Do Lisabonu se jich tentokráte sjelo 180. Asi nikoho nepřekvapil velký zájem ze strany domácích účastníků, ale kromě obvyklých evropských států dorazili zájemci také ze vzdálenějších koutů světa, jako například z USA či Nového Zélandu, ale i z exotičtějších destinací, z Ománu a Saudské Arábie. Pro zájemce je možné většinu prezentací z konference i dalších informací najít na webu DLM Fora: www.dlmforum.eu.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr